Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція ізолювальника проводів

Посадова інструкція ізолювальника проводів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність ізолювальника проводів.

1.2  Ізолювальник проводів відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Ізолювальник проводів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до ізолювальника проводів:

2.1.

Освіта

Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.

2.2.

досвід роботи

Без вимог до стажу роботи.

2.3.

знання

будову та способи налагодження ізолювальних машин; призначення та правила користування допоміжними пристроями, зварювальними апаратами, муфельними печами, контрольно-вимірювальним інструментом; конструкцію проводів усіх марок та перетинів, які виробляє на обслуговуваному устаткуванні; технологічні інструкції;

правила накладання та основні властивості ізоляційних матеріалів;

вимоги до матеріалів, які використовує; технічні умови на готову продукцію.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

3- й розряд

 1. Документи, які  регламентують діяльність ізолювальника проводів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу);

Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція ізолювальника проводів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки ізолювальника проводів

4.1.                       Ізолює круглий та фасонний дріт на вертикальних та горизонтальних машинах бавовняним та шовковим прядивом, папером, штучними волокнами, дельтоазбестовою скляною ізоляцією; підклеює, просочує та лакує ізоляцію теплостійкими, кремнійорганічними та іншими лаками, просушу проводи в електропечах.

4.2.                       Налагоджує та готує машини до роботи.

4.3.                       Підбирає та встановлює у вузли машини круги паперових стрічок, плівки кембрикового полотна, бобіни бавовняного прядива, шовку, штучного волокна, регулює перекриття паперових стрічок та паєм прядива, волокна, температуру у печах машин за приладами.

4.4.                       Заливає ( ванночки лаком, заміняє ізоляційні матеріали, заміняє віддавальні та приймальні барабани або котушки, спаює, зварює кінці проводів, пропускає місця спаювання або зварювання крізь ізолювальну машину, підбирає відповідну тару.

 1. Права ізолювальника проводів

Ізолювальник проводів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність ізолювальника проводів

Ізолювальник проводів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи ізолювальника проводів

Режим роботи ізолювальника проводів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці ізолювальника проводів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00