Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція засолювача шкур

Посадова інструкція засолювача шкур

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність засолювача шкур.

1.2  Засолювач шкур відноситься до категорії  технічних виконавців.

1.3  Засолювач шкур призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до засолювача шкур:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна

2.2.

досвід роботи

Стаж    роботи    за    професією    засолювача    шкур 4 розряду - не менше 1 року.

2.3.

знання

способи консервування шкур худоби всіх видів;

склад, методи приготування і норми витрат консервувальних сумішей ы дезрозчинів;

властивості   шкіряної   та   хутрової   сировини;   ознаки готовності  сировини після  консервування;  правила комплектування стосів   і   упаковування   шкірсировини   в   тюки;

будову   й   правил експлуатації механізмів;

правила поводження і запобіжні заходи під час роботи   з   консервувальними   сумішами   й   отруйними   речовинами

правила     і     норми     охорони     праці,     виробничої     санітарії протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

5-й розряд, підвищення кваліфікації.

* - для засолювача шкур 2-го розряду потрібна базова загальна середня освіта професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- для для засолювача шкур 3- розряду потрібна професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації за професією засолювача шкур 2 розряду – не менше 1 року.

- для засолювача шкур 4- розряду потрібна професійно-технічна освіта. підвищення кваліфікації.    Стаж    роботи    за    професією    засолювача    шкур 3 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність засолювача шкур

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ переробки м’яса, Посадова інструкція засолювача шкур, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки засолювача шкур

4.1.                       Веде   процес   консервування   шкур засолюванням   кухонною    сіллю    вручну    або    із    застосуванні устаткування   для   механізованого   сухого   засолювання.

4.2.                       Дезінфекція шкури. Рівномірно розподіляє консервувальну суміш та дезрозчин під час мокросольового способу консервування і втирає їх під час кислотно - сольового способу по всій міздряній поверхні шкури, враховуючи різну товщину шкури на різних ділянках.

4.3.                       Готує консервувальну суміш і дезрозчин   певної   концентрації   за   установленою   рецептурою   на механічному   подрібнювачі    і    в   змішувачах.

4.4.                       Контролює    процес консервування шкур за результатами лабораторного аналізу (перевірка  вмісту вологи та окису алюмінію в шкірній тканині, рН водяної витяжки і температури зварювання шкіряної тканини під час консервуванні кислотно-сольовим    способом,    вологи   і   кухонної   солі   під   час мокросольового   способу   консервування).

4.5.                       Підсолює   шкури   після тузлукування.

4.6.                       Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права засолювача шкур

Засолювач шкур має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність засолювача шкур

Засолювач шкур відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи засолювача шкур

Режим роботи засолювача шкур визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці засолювача шкур визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00