Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція засолювача овочів

Посадова інструкція засолювача овочів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність засолювача овочів.

1.2  Засолювач овочів відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Засолювач овочів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до засолювача овочів:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня

Здобуття професії безпосередньо на виробництві.

2.2.

досвід роботи

не менше 1 року.

2.3.

знання

технологію засолювання овочів;

правила заливання розсолом місткостей з продукцією; рецептуру засолювання овочів, приготування розсолу; визначення дози прянощів;

правила трамбування капусти в дошниках, чанах, цементних басейнах, бочках;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

3-й розряд, підвищення кваліфікації

* - для засолювача овочів  2- го розряду потрібна базова загальна середня освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність засолювача овочів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ перероблення фруктів та овочів, Посадова інструкція засолювача овочів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки засолювача овочів

4.1.                       Засолює капусту, огірки, помідори та інші овочі.

4.2.                       Засипає шатковану капусту й укладає огірки та помідори в дошники, чани, цементні басейни або в бочки, відбираючи деформовані овочі.

4.3.                       Розрівнює, рівномірно посипає сіллю і прянощами.

4.4.                       Трамбує в ємкостях капусту трамбівниками або за допомогою копрів.

4.5.                       Готує за установленою рецептурою необхідний для засолювання овочів розсіл певної концентрації.

4.6.                       Фільтрує його, заливає в ємкості.

4.7.                       Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права засолювача овочів

Засолювач овочів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність засолювача овочів

Засолювач овочів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи засолювача овочів

Режим роботи засолювача овочів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці засолювача овочів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00