Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція засолювача м’яса й м’ясопродуктів

Посадова інструкція засолювача м’яса й м’ясопродуктів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність засолювача м’яса й м’ясопродуктів.

1.2  Засолювач м’яса й м’ясопродуктів відноситься до категорії  технічних виконавців.

1.3  Засолювач м’яса й м’ясопродуктів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до засолювача м’яса й м’ясопродуктів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна

2.2.

досвід роботи

Стаж    роботи    за    професією    засолювача    м'яса м'ясопродуктів 4 розряду - не менше 1 року.

2.3.

знання

будову і правила роботи шприцювального ті масувального устаткування;

вимоги до сировини для виробництв свинокопчення; анатомічне розташування м'язів і кровоносних судин;

способи приготування і дозування засолювальної  суміші;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

5-й розряд, підвищення кваліфікації.

* - для засолювача м’яса й м’ясопродуктів 2-го розряду потрібна базова загальна середня освіта професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- для для засолювача м’яса й м’ясопродуктів 3- розряду потрібна професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації за професією засолювача м’яса й м’ясопродуктів 2 розряду – не менше 1 року.

- для засолювача м’яса й м’ясопродуктів 4- розряду потрібна професійно-технічна освіта. підвищення кваліфікації.    Стаж    роботи    за    професією    засолювача    м'яса м'ясопродуктів 3 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність засолювача м’яса й м’ясопродуктів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ переробки м’яса, Посадова інструкція засолювача м’яса й м’ясопродуктів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки засолювача м’яса й м’ясопродуктів

4.1.                       Веде процес засолювання свинокопчення язиків.

4.2.                       Готує розсіл за рецептурою, підбирає сировину зі установленими кондиціями і розмірами, шприцює через кровоносну систему, уколами в м'язову тканину або на багатоголкових шприцах і дозуванням за вагою.

4.3.                       Натирає засолювальною сумішшю, укладає і чани, пресує й заливає розсолом.

4.4.                       Масує м'ясо. Контролює якість засолювання, перекладає язики і напівфабрикати в процесі засолювання.

4.5.                       Засолює м'ясопродукти на механізованих лініях.

4.6.                       Складає, чистить шприци, шланги, масувальні апарати.

4.7.                       Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права засолювача м’яса й м’ясопродуктів

Засолювач м’яса й м’ясопродуктів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність засолювача м’яса й м’ясопродуктів

Засолювач м’яса й м’ясопродуктів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи засолювача м’яса й м’ясопродуктів

Режим роботи засолювача м’яса й м’ясопродуктів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці засолювача м’яса й м’ясопродуктів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту