Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція випробувача електричних машин, апаратів та приладів

Посадова інструкція випробувача електричних машин, апаратів та приладів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність випробувача електричних машин, апаратів та приладів.

1.2  Випробувач електричних машин, апаратів та приладів відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Випробувач електричних машин, апаратів та приладів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до випробувача електричних машин, апаратів та приладів:

2.1.

Освіта*

Вища освіта (молодший спеціаліст).

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

2.3.

знання

будову, принцип дії, призначення та технологію виготовлення дослідних та унікальних взірців виробів; конструкцію, правила експлуатації та налагодження різного комплексного устаткування, яке застосовує під час випробування; елементи електроніки;

методику випробувань та досліджень;

повну електричну схему випробувальної станції або лабораторії; конструкцію та принцип дії всіх складних електровимірювальних приладів;

складання схеми перевірки електричних параметрів приладів;

розрахунок похибки потенціометрів;

технічні вимоги та Державні стандарти на взірці та матеріали, які випробовує.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

6- й розряд

* - Для випробувача електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду  потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- Для випробувача електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- Для випробувача електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

Для випробувача електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду  потрібна вища освіта або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність випробувача електричних машин, апаратів та приладів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу);

Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція випробувача електричних машин, апаратів та приладів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки випробувача електричних машин, апаратів та приладів

4.1.      Виконує електричні, механічні та термічні випробування дослідних та унікальних взірців електричних машин, високовольтних апаратів, трансформаторів, конденсаторів та електровимірювальних приладів.

4.2.      Виконує комплексні випробування дослідних взірців електричних машин та перетворювачів стильно з апаратурою керування та автоматичного регулювання параметрів.

4.3.      Настроює та регулює теристорні схеми безщіткових систем збудження.

4.4.      Монтує особливо складні схеми випробування, пульти керування для випробування електричних машин та апаратів.

4.5.      Досліджує нові взірці електричних машин, апаратів та приладів, які потребують спеціального приймання, з регулюванням їх до заданих параметрів.

4.6.      Керує комплексом складного випробувального устаткування.

4.7.      Настроює та регулює телеапаратуру під час випробування роторів турбогенераторів на рознос.

4.8.      Усуває дефекти, які виявлені під час випробування.

4.9.      Виконує складні розрахунки, які пов'язані з проведенням випробувань та досліджень.

4.10.  Складає графіки, діаграми за матеріалами випробувань та досліджень.

4.11.  Оформляє протоколи результатів випробувань та досліджень взірців.

 1. Права випробувача електричних машин, апаратів та приладів

Випробувач електричних машин, апаратів та приладів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність випробувача електричних машин, апаратів та приладів

Випробувач електричних машин, апаратів та приладів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи випробувача електричних машин, апаратів та приладів

Режим роботи випробувача електричних машин, апаратів та приладів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці випробувача електричних машин, апаратів та приладів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00