Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція знімача теплоізоляційних виробів

Посадова інструкція знімача теплоізоляційних виробів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність знімача теплоізоляційних виробів.

1.2  Знімач теплоізоляційних виробів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Знімач теплоізоляційних виробів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику закладу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до знімача теплоізоляційних виробів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

будову, принцип роботи устаткування та механізмів;

технічні умови на вату та мінераловатні мати;

правила відбракування та упаковування;

порядок пуску та зупинки механізмів;

способи візуального визначення рівномірності килиму, його вологості, оброблення знепилювачем, температуру;

систему блокування.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для знімача теплоізоляційних виробів 4-го розряду

 1. Документи, які  регламентують діяльність знімача теплоізоляційних виробів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу виробництва теплоізоляційних матеріалів); Положення про відділ виробництва теплоізоляційних матеріалів, Посадова інструкція знімача теплоізоляційних виробів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки знімача теплоізоляційних виробів

4.1. Веде процес формування та рулонування мінераловатного килиму під час виробництва мінеральної вати та прошивних матів з неї.

4.2. Стежить за роботою транспортера, ножів поздовжнього та поперечного різання; рулонуючої установки, надходженням прошивальних та упакувальних матеріалів.

4.3. Запускає, зупиняє та регулює роботу механізмів.

4.4. Знімає рулони з рулонуючої установки та кладе їх на щити або в штабелі.

4.5. Відбраковує вату та мати за зовнішніми ознаками.

4.6. Веде нагляд за рівномірністю шару килиму, його температурою, обробленням знепилювачем та вологістю.

4.7. Видаляє осередки горіння.

4.8. Подає сигнали майстру про погіршення якості волокна, збільшення вологості, оброблення зв'язкою та температури килима.

 1. Права знімача теплоізоляційних виробів

Знімач теплоізоляційних виробів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність знімача теплоізоляційних виробів

Знімач теплоізоляційних виробів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи знімача теплоізоляційних виробів

Режим роботи знімача теплоізоляційних виробів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці знімача теплоізоляційних виробів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00