Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція виробника харчових напівфабрикатів

Посадова інструкція виробника харчових напівфабрикатів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність виробника харчових напівфабрикатів.

1.2  Виробник харчових напівфабрикатів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Виробник харчових напівфабрикатів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до виробника харчових напівфабрикатів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

прийоми та правила обвалювання тушок птиці, лопаткової та грудоребрової частин туш великої та дрібної худоби,  розбирання риби осетрових порід; кулінарне призначення частин туш великої, дрібної худоби, риби осетрових порід, технологічний процес їх виготовляння;

рецептури, технологію виготовляння пісочного та листкового тіста (напівфабрикату);

правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, Інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;

правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для виробника харчових напівфабрикатів 5-го розряду

Вимоги для виробника харчових напівфабрикатів:

3-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника харчових напівфабрикатів 3 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність виробника харчових напівфабрикатів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника закладу харчування); Положення про заклад харчування, Посадова інструкція виробника харчових напівфабрикатів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки виробника харчових напівфабрикатів

4.1. Провидить первинну обробку сировини середньої складності під час виготовлення напівфабрикатів.

4.2. Розбирає туші, напівтуші, четвертини великої та дрібної худоби відповідно до кулінарних схем їх розбирання.

4.3. Відокремлює телячі, баранячі, свій І. грудинки від корейок.

4.4. Обвалює спинно-грудну частину

4.5. Відокремлює м'язові, жирові та з'єднувальні тканини від кісток.

4.6. Зачищає кістки від м'яса. Розпилює кістки.

4.7. Зрізає шпиг із свинячих туш.

4.8. Жилує крижно-поперечну частину туші, задню ногу.

4.9. Розбирає рибу частикових порід на тушки, обробляє їх методом фіксації.

4.10. Порціонує субпродукти.

4.11. Готує котлетну масу з м'яса, риби, овочів, начинку для пельменів і вареників.

4.12. Сульфітує картоплю та промиває її після сульфітації.

4.13. Готує сульфітаційний розчин, заливає його у певних пропорціях в ємкості.

4.14. Замішує дріжджове тісто для пиріжків та іншій виробів, тісто для пельменів, вареників. Обробляє тісто.

4.15 Розбирає м'ясо за сортами та видами. Сортує кістки за видами.

4.16. Нарізує, нарубує дрібно кускові напівфабрикати з м'яса.

4.17. Нарізує рибу на порції залежно від виду наступної теплової обробки.

4.18. Шинкує, подрібнює, протираї картоплю, сири, квашені та варені овочі.

4.19. Формує вироби з котлетної маси, тіста.

4.20. Фарширує овочі, готує салати, маринади.

 1. Права виробника харчових напівфабрикатів

Виробник харчових напівфабрикатів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність виробника харчових напівфабрикатів

Виробник харчових напівфабрикатів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи виробника харчових напівфабрикатів

Режим роботи виробника харчових напівфабрикатів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці виробника харчових напівфабрикатів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00