Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція виробника трафаретів

Посадова інструкція виробника трафаретів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність виробника трафаретів.

1.2  Виробник трафаретів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Виробник трафаретів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику закладу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до виробника трафаретів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

принцип дії обслуговуваного устаткування;

рецептуру і способи приготування світлочутливих емульсій і фарб для друкування;

властивості застосовуваних фарб і лаків;

способи нанесення фарб і лаків;

призначення негативів і правила їх підготування;

технічні вимоги до шкал, плат, табличок і щитків;

умови зберігання застосовуваних матеріалів.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для виробника трафаретів 4-го розряду

Вимоги для виробника трафаретів:

1-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника трафаретів 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації . Стаж роботи за професією виробника трафаретів 2 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність виробника трафаретів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про підрозділ, Посадова інструкція виробника трафаретів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки виробника трафаретів

4.1. Виготовляє шкали для різних приладів і виробів на креслярських і спеціальних шкальних машинах.

4.2. Виготовляє таблички, щитки, схеми, пластини і панелі методом фотохімгравірування з рельєфним зображенням.

4.3. Друкує на плоскокопіювальних верстатах, напівавтоматах і автоматах шкали, схеми на платах і лицьових панелях.

4.4. Проводить коригування електролітів.

4.5. Виготовляє сітчасті трафарети.

4.6. Виконує хімічне і гальванічне міднення заготовок плат, травлення плат після гальванічної обробки.

4.7. Ретушує фотовідбитки.

4.8. Копіює двосторонні печатні схеми.

4.9. Наклеює знаки, букви, цифри, риски на шкали різних приладів.

4.10. Виготовляє матриці для друкування циферблатів методом фототравлення.

4.11. Підналагоджує обслуговуване устаткування.

 1. Права виробника трафаретів

Виробник трафаретів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність виробника трафаретів

Виробник трафаретів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи виробника трафаретів

Режим роботи виробника трафаретів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці виробника трафаретів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00