Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція буфетника

Посадова інструкція буфетника

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність буфетника.

1.2  Буфетник відноситься до категорії фахівців.

1.3  Буфетник призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до буфетника:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

асортимент, рецептури, технологію виготовляння широкого асортименту страв, закусок, напоїв;

правила і технічні прийоми обслуговування споживачів у буфетах різних типів;

основні правила етикету і сервіровки столів; особливості обслуговування буфетів різних типів; особливості відпускання окремих товарів (температуру, норми відпускання різноманітних вин, вино-горілчаних, кулінарних і кондитерських виробів, мінеральних вод, напоїв, фруктів тощо);

порядок відповідності вин і виногорілчаних виробів характеру замовлених страв;

правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями; основи психології та етикету ділового спілкування; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;

правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для буфетника 5-го розряду

Вимоги для буфетника:

3-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією буфетника 3 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність буфетника

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника закладу харчування); Положення про заклад харчування, Посадова інструкція буфетника, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки буфетника

4.1. Готує та відпускає для споживання широкий асортимент кулінарної продукції, що реалізується через буфет: бутерброди з рибою, ікрою, іншими гастрономічними продуктами, гарячі напої тощо.

4.2. Розливає у спеціальний посуд алкогольні напої.

4.3. Підбирає вина та вино-горілчані вироби відповідно до характеру замовлених страв.

4.4. Оформляє вітрини, встановлює цінники, сервірує столи.

 1. Права буфетника

Буфетник має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність буфетника

Буфетник відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи буфетника

Режим роботи буфетника визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці буфетника визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00