Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція акумуляторника

Посадова інструкція акумуляторника

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність акумуляторника.

1.2  Акумуляторник відноситься до категорії фахівців.

1.3  Акумуляторник призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику закладу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до акумуляторника:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

основи електротехніки;

конструктивну будову і принцип роботи однотипних акумуляторних батарей;

принципову схему зарядного агрегату;

правила з'єднання пластин і їх полярність;

будову апаратів і приладів, які застосовуються під час ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;

види пошкоджень. елементів акумуляторних батарей і способи їх усунення;

прийоми робіт і технологічну послідовність операцій під час розбирання, збирання і ремонтування елементів акумуляторних батарей;

основні фізичні і хімічні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту акумуляторів;

правила приготування електроліту для різних типів акумуляторів і батарей;

будову контрольно-вимірювальних приладів.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для акумуляторника 5-го розряду

Вимоги для акумуляторника:

1-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією акумуляторника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації . Стаж роботи за професією акумуляторника 2 розряду - не менше 1 року.

4-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією акумуляторника 3 розряду – не менше 1 року.

5-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації . Стаж роботи за професією акумуляторника 4 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність акумуляторника

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника зарядної станції); Положення про підрозділ, Посадова інструкція акумуляторника, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки акумуляторника

4.1. Виконує прості і середньої складності роботи з ремонту акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей.

4.2. Виявляє пошкодження елементів батарей та усув-ає їх.

4.3. Проводить поточний ремонт зарядних агрегатів.

4.4. Замінює електроліт і здійснює сепарацію в акумуляторних батареях.

4.5. Заготовляє колодки і прокладки.

4.6. Відливає свинцеві з'єднувальні штаби і наконечники.

4.7. Встановлює у посудини підпірне скло і свинцеві прокладки.

4.8. Встановлює кришки блок-посудин з припаюванням перемичок.

4.9. Готує електроліт згідно із встановленою рецептурою.

4.10. Монтує і демонтує елементи акумуляторних батарей з виправленням з'єднувальних деталей.

4.11. Вилучає шлам із елементів працюючих батарей.

4.12. Виконує всі роботи, передбачені інструкцією з введення акумуляторів в експлуатацію.

4.13. Веде облік і технічну документацію з обслуговування і ремонту обладнання та апаратури зарядних станцій.

 1. Права акумуляторника

Акумуляторник має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність акумуляторника

Акумуляторник відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи акумуляторника

Режим роботи акумуляторника визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці акумуляторника визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00