Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція арматурника (виробництво залізобетонних та бетонних виробів)

Посадова інструкція арматурника (виробництво залізобетонних та бетонних виробів)

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність арматурника.

1.2  Арматурник відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Арматурник призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до арматурника:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією арматурника (виробництво залізобетонних та бетонних виробів) 5 розряду не менше 1 року.

2.3.

знання

технологію виготовлення арматурних каркасів;

правила читання креслень на арматурні каркаси та закладні деталі;

фізико-механічні властивості арматурних сталей; вимоги до арматурних елементів, які зварюються.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

6 - й розряд

* -  Для арматурника 1-го розряду  потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- Для арматурника 2-го розряду  потрібна базова або неповна базова загальна середі освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією арматурника (виробництво залізобетонних та бетонних виробів 1 розряду не менше 0,5 року.

- Для арматурника 3-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією арматурника (виробництво залізобетонних та бетонних виробів) 2 розряду не менше 1 року.

- Для арматурника 4-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією арматурника (виробництво залізобетонних та бетонних виробів) 3 розряду не менше 1 року.

- Для арматурника 5-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією арматурника (виробництво залізобетонних та бетонних виробів) 4 розряду не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність арматурника

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу); Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція арматурника, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки арматурника

4.1.                       Виконує експериментальні, унікальні, дослідні та особливо відповідальні арматурні роботи. Виготовляє за кресленнями головні зразки складних арматурних каркасів для

4.2.                       відповідальних залізобетонних виробів та конструкцій.

4.3.                       Виготовляє та складає арматурні каркаси для особливо складних та відповідальних конструкцій. Контролює виконання зварювальних робіт під час складання складних та особливо складних арматурних каркасів.

 1. Права арматурника

Арматурник має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність арматурника

Арматурник відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи арматурника

Режим роботи арматурника визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці арматурника визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00