Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника термічного оброблення ковбасних виробів

Посадова інструкція апаратника термічного оброблення ковбасних виробів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника термічного оброблення ковбасних виробів.

1.2  Апаратник термічного оброблення ковбасних виробів відноситься до категорії  технічних виконавців.

1.3  Апаратник термічного оброблення ковбасних виробів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділа

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника термічного оброблення ковбасних виробів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією апаратника термічного оброблення ковбасних виробів 3 розряду  не менш 1 року.

2.3.

знання

принцип дії обслуговуваного устаткування;

режими варіння, смаження, коптіння ковбасних виробів; асортимент вироблюваної продукції;

правила завантаження і вивантаження ковбасних виробів;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

4-й розряд, підвищення кваліфікації.

* - для апаратника термічного оброблення ковбасних виробів 3- розряду потрібна пофесійно-ехнічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- для апаратника термічного оброблення ковбасних виробів 5- розряду потрібна професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації.   Стаж   роботи   за   професією   апаратника   термічного

оброблення ковбасних виробів 4 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника термічного оброблення ковбасних виробів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ ковбасних виробів, Посадова інструкція апаратника термічного оброблення ковбасних виробів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника термічного оброблення ковбасних виробів

4.1.                       Варить м'ясо і субпродукти для холодцю, зельців і субпродуктових ковбас.

4.2.                       Завантажує сировину в котел (варильний апарат), регулює температурний режим; знімає з поверхні топлений жир, подрібнює варену сировину вручну або на вовчку, фільтрує і упарює бульйон.

4.3.                       Завантажує в котел (варильний апарат) подрібнені м'ясопродукти і веде процес повторного варіння.

4.4.                       Розливає холодець у форми або подає в розливний апарат.

4.5.                       Готує фарш за рецептурою, варить, пресує і подає зельці на охолодження. Наповнює кишкову оболонку (пузирі) фаршем зельців.

4.6.                       Підготовлює і варить рулети з кендюха.

4.7.                       Готує білковий стабілізатор та інші види продукції.

4.8.                       Здає ковбасні вироби після охолодження в експедицію для реалізації і зберігання.

4.9.                       Веде процес запікання ковбасних виробів (м'ясних хлібів, паштетів, буженини, карбонатів тощо) в ротаційних шафових, електричних або газових печах, укладає сировину (фарш) у форми, регулює температуру в печах, визначає готовність продукту.

4.10.  Вивантажує продукт з печей і передає на охолодження та упаковування.

4.11.  Періодично чистить і промиває технологічне устаткування в процесі роботи під час виготовлення різних видів виробів.

4.12.  Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права апаратника термічного оброблення ковбасних виробів

Апаратник термічного оброблення ковбасних виробів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника термічного оброблення ковбасних виробів

Апаратник термічного оброблення ковбасних виробів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника термічного оброблення ковбасних виробів

Режим роботи апаратника термічного оброблення ковбасних виробів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника термічного оброблення ковбасних виробів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00