Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція алюмінювальника електротехнічних виробів

Посадова інструкція алюмінювальника електротехнічних виробів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність алюмінювальника електротехнічних виробів.

1.2  Алюмінювальник електротехнічних виробів відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Алюмінювальник електротехнічних виробів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до алюмінювальника електротехнічних виробів:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

2.3.

знання

будову та схеми з'єднань устаткування вакуумних установок; режими розпилення алюмінію;

способи алюмінювання;

основи знань з електротехніки та вакуумної техніки; причини несправності вакуумних установок та способи їх усунення; можливі види браку.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

3- й розряд

* - Для алюмінювальника електротехнічних виробів 3-го розряду  потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- Для алюмінювальника електротехнічних виробів 3-го розряду  потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність алюмінювальника електротехнічних виробів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу);

Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція алюмінювальника електротехнічних виробів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки алюмінювальника електротехнічних виробів

4.1.                       Веде процес алюмінювання деталей та виробів у вакуумних установках.

4.2.                       Готує та налагоджує вакуумні установки.

4.3.                       Установлює раціональний режим розпилення алюмінію та його регулювання за показаннями приладів.

4.4.                       Визначає якість алюмінювання зовнішнім оглядом.

4.5.                       Виявляє та усуває несправності у роботі вакуумної установки.

 1. Права алюмінювальника електротехнічних виробів

Алюмінювальник електротехнічних виробів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність алюмінювальника електротехнічних виробів

Алюмінювальник електротехнічних виробів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи алюмінювальника електротехнічних виробів

Режим роботи алюмінювальника електротехнічних виробів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці алюмінювальника електротехнічних виробів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00