Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інспектора служби по організації охорони

Посадова інструкція інспектора служби по організації охорони

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інспектора служби по організації охорони.

1.2  Інструктор служби по організації охорони відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інструктор служби по організації охорони призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника служби безпеки.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Начальнику служби безпеки

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

Директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інспектора служби по організації охорони:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

досвід роботи

не менше 1 року

2.3.

знання

Накази, інструкції, положення й інші нормативні документи, що регламентують діяльність служби по організації охорони об'єктів.

Вимоги по технічній укомплектованості й оснащеності засобами охоронно-пожежної сигналізації об'єктів, складських та інших відособлених приміщень зі збереженням матеріальних цінностей.

Призначення і тактико-технічні дані, вживані на об'єктах засобів охоронно-пожежної сигналізації.

Структуру ї організації, що охороняється, режим роботи її підрозділів.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Інструкцію про пропускний режим.

Порядок огляду речей і особистого огляду робітників та службовців.

Порядок оформлення матеріалів на осіб, затриманих за розкрадання, вживання спиртних напоїв на виробництві і перебування на робочому місці в нетверезому стані.

Правила і норми охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

стаж роботи в охоронних організаціях

* середня професійна освіта і стаж роботи в посаді інструктора по організації служби безпеки охорони не менше 2 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інструктора служби по організації охорони

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (технічного директора, головного технолога); Положення про службу безпеки, бюро пропусків, Посадова інструкція інструктора служби по організації охорони, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інструктора служби по організації охорони

Інструктор служби по організації охорони:

4.1. Займається організацією служби по охороні об'єктів.

4.2. Контролює своєчасне і точне виконання наказів і розпоряджень особовим складом, правильне ведення службової документації.

4.3. Аналізує результати роботи особового складу.

4.4. Розробляє плани заходів щодо посилення охорони об'єктів, підвищенню ефективності використання наявних сил і засобів.

4.5. Узагальнює і поширює передовий досвід в організації служби.

4.6. Контролює несення служби нарядами: не менш трьох разів на тиждень перевіряє пости у вечірній і нічний час.

4.7. Узагальнює результати перевірок і готує пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

 1. Права інструктора служби по організації охорони

Інструктор служби по організації охорони має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інструктора служби по організації охорони

Інструктор служби по організації охорони відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інструктора служби по організації охорони

Режим роботи інструктора служби по організації охорони визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інструктора служби по організації охорони

Умови оплати праці інструктора служби по організації охорони визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00