Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ логістики

Положення про відділ логістики

1. Загальні положення відділу логістики

1.1. Відділ логістики є самостійним структурним підрозділом підприємства, на який покладаються такі обов¢язки: заготовка живності, доставка товарів збуту та постачання.

1.2. Відділ логістики створюється та ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ логістики  безпосередньо підпорядковується заступнику директора, заступнику директора по збуту, головному інженеру, директору підприємства.

1.4. Керує відділом логістики  - начальник відділу логістики, який призначається чи звільняється безпосередньо заступником директора, заступником директора по збуту, головним інженером, директором підприємства.

1.5. У разі відсутності начальника відділу логістики, його обов'язки виконує заступник начальника логістики.

1.6. Начальник відділу логістики розподіляє обов'язки між співробітниками відділу логістики та затверджує їх посадові інструкції.

1.7. Взаємодіє з усіма підрозділами підприємства.

2. Структура відділу логістики

2.1. Склад і штатну чисельність відділу логістики встановлює директор підприємства, виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства.

2.2. Відділ логістики за напрямками роботи поділяється на такі сектори:

2.2.1. Сектор заготовки живності. До штату входить:

- 14 водіїв автотранспортних засобів

які підпорядковані заступнику начальника відділу логістики, безпосереднім начальником якого є начальник відділу логістики.

2.2.2. Сектор доставки готової продукції та доставки товарів постачання. До штату входить:

- 30 водіїв автотранспортних засобів

які підпорядковані начальнику відділу логістики, а також заступнику начальника відділу логістики та начальнику гаража.

2.2.3. Сектор чергових автомобілів з доставки робочого персоналу. До штату входить:

- 7 водіїв автотранспортних засобів

які працюють позмінно та виконують накази диспетчера, що підчиняється начальнику відділу логістики, а також заступнику директора, заступнику директора по збуту, головному інженеру, директору підприємства.

2.2.4. Сектор диспетчерської служби.

3. Обов'язки начальника відділу логістики

Начальник відділу логістики в своїй роботі керується законом України та внутрішніми нормативними документами підприємства і несе повну відповідальність за роботу підрозділу в цілому, в тому числі на нього покладаються такі обов¢язки:

3.1. Складати графіки доставки готової продукції.

3.2. Відправляти автомобілі на маршрути.

3.3. Видавати кошти під звіт на дозаправки, на запчастини та інше.

3.4. Контролювати ГСМ та заправками автомобілів.

3.5. Регулювати рух чергових автомобілів.

3.6. Керувати диспетчерами, давати накази.

3.7. Вести табеля обліку робочого часу на диспетчерів та водіїв автотранспортних засобів.

3.8. Покупка нових автомобілів.

3.9. Відповідальний за монтаж холодильного обладнання.

4. Заключні положення

4.1. Внесення змін і доповнень у дане положення затверджується директором підприємства

Начальник відділу логістики       ________