Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про добровільну пожежну дружину

ПОЛОЖЕННЯ

про добровільну пожежну дружину

1. Загальні положення.

1.1. Добровільна пожежна дружина створена відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку".

1.2. Добровільна пожежна дружина (далі - ДПД) створена як загальнооб’єктова з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення громадського контролю за додержанням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

1.3. У своїй діяльності ДПД керується законодавчими, іншими нормативними актами з питань пожежної безпеки та цим Положенням.

Підготовка членів ДПД, в організації гасіння пожеж, керується також відповідними нормативними актами.

1.4. Контроль за діяльністю ДПД здійснюєтся керівником підприємства.

Начальник ДПД підпорядковується директорові філії.

2. Основні завдання добровільної пожежної дружини (команди).

2.1. На добровільну пожежну дружину покладається:

2.1.1. Здійснення контролю за виконанням (дотриманням) встановлених на об’єкті правил протипожежного режиму.

2.1.2. Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників об’єкту щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки.

2.1.3. Здійснення нагляду за утриманням у справному стані засобів протипожежного захисту, обладнання та інвентарю.

2.1.4. Вжиття у разі виникнення пожежі невідкладних заходів до виклику підрозділів пожежної охорони та її гасіння наявними засобами.

2.1.5. Участь у гасінні пожеж у разі їх виникнення.

3. Порядок організації роботи добровільної пожежної дружини.

3.1. Добровільна пожежна дружина створена на добровільних засадах з числа працівників об’єкта.

3.2. Особи, що вступають до ДПД, подають на ім'я керівника об’єкта письмову заяву.

3.3. Зарахування у члени ДПД та подальші зміни її складу оголошуються наказом керівника об’єкта.

3.4. Начальник ДПД підпорядковується керівнику об’єкту.

3.5. Чисельний склад ДПД визначається директором філії з урахуванням пожежної небезпеки виробництва.

3.6. Виключення з членів ДПД проводиться:

3.6.1. За порушення правил пожежної безпеки.

3.6.2. За невиконання своїх обов'язків.

3.6.3. За власним бажанням шляхом подачі про це заяви директорові філії.

3.6.4. У разі звільнення з роботи.

3.7. Комплектування ДПД слід проводити таким чином, щоб у кожному підрозділі об’єкту були члени дружини.

3.8. Табель з обов'язками членів ДПД щодо запобігання пожежі та на випадок її виникнення вивісити в приміщеннях установи на видних місцях.

3.9. З членами ДПД проводити учбові заняття згідно з програмою. Заняття проводити під керівництвом начальника ДПД, як правило, у вільний від роботи час (не більше чотирьох годин на місяць).

3.10. Порядок залучення членів ДПД до чергувань, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки у вільний від роботи час, встановлюється директором філії.

3.11. З бойовою обслугою ДПД щорічно організовувати проведення змагань з метою відпрацювання навичок гасіння пожеж.

4. Утримання добровільної пожежної дружини.

4.1. Всі витрати по утриманню добровільної пожежної дружини здійснюються за рахунок установи.

4.2. Оплата праці членів добровільної пожежної дружини за час їхньої участі в ліквідації пожежі або наслідків аварії, проведення пожежно-профілактичних заходів, а також навчальної підготовки та чергувань проводиться з розрахунку середньомісячного заробітку.

4.3. Членам добровільної пожежної дружини, які беруть активну участь у забезпеченні пожежної безпеки на об’єкті та у гасінні пожеж, надаються додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю до 10 робочих днів на рік, а також грошові премії та цінні подарунки.

4.4. Члени добровільної пожежної дружини підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, у розмірі десятирічної заробітної плати за посадою, яку вони займали (займають).

4.5. Страхування членів добровільних пожежних дружини здійснюється за рахунок установи банку. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Начальник штабу ЦО

Узгоджено:

Заступник директора з підтримки