Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Зразки положення про відділи
51 Положення про відділ соціального розвитку
52 Положення про відділ стандартизації
53 Положення про відділ технічної інформації
54 Положення про відділ технічної підготовки виробництва
55 Положення про відділ управління персоналом
56 Положення про виробничо-диспетчерський відділ
57 Положення про виробничу бригаду і бригадира
58 Положення про виробничу лабораторію
59 Положення про гараж
60 Положення про головну бухгалтерію
61 Положення про господарчий відділ
62 Положення про господарчу дільницю
63 Положення про дільницю експлуатації холодильного обладнання
64 Положення про добровільну пожежну дружину
65 Положення про евакуаційну комісію об`єкта
66 Положення про експедицію
67 Положення про житлово-комунальний відділ
68 Положення про забійний цех
69 Положення про канцелярію
70 Положення про комерційний відділ
71 Положення про контрольно-ревізійний відділ
72 Положення про лабораторію економічного аналізу
73 Положення про лабораторію наукової організації праці і виробництва
74 Положення про майстерню
75 Положення про матеріальний склад
76 Положення про медичний огляд працівників певних категорій
77 Положення про навчання з питань охорони праці
78 Положення про науково-інноваційний відділ
79 Положення про науково-технічний відділ
80 Положення про об’єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій
81 Положення про планово-економічний відділ
82 Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організація належного забезпечення їх
83 Положення про редакційно-видавничий відділ
84 Положення про ремонтно-механічний цех
85 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
86 Положення про склад готової продукції
87 Положення про склад сировини та матеріалів
88 Положення про службу безпеки
89 Положення про службу охорони праці
90 Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки
91 Положення про столярний цех
92 Положення про технічний відділ
93 Положення про транспортний відділ
94 Положення про фінансовий відділ
95 Положення про холодильний цех
96 Положення про цех
97 Положення про юридичний відділ
98 Приклад заявки на внесення змін і доповнень у положення
99 Система управляння охороною праці в Центрі творчості дітей та юнацтва
 
Страница 2 из 2