Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція по організації безпечного ведення робіт в цехах, приміщеннях та спорудах з вибухонебезпечним і пожежонебезпечним виробництвом

Інструкція по організації безпечного ведення робіт в цехах, приміщеннях та спорудах з вибухонебезпечним і пожежонебезпечним виробництвом

1. Наказом по заводу призначається особа з числа ІТП, відповідального за проведення вогневих робіт.

2. На проведення вогневих робіт оформляється наряд - допуск в 2-х екземплярах, що складає начальник цеху, який являється відповідальним по виконанню підготовчих робіт.

3. Безпосередньо перед проведенням вогневих робіт  необхідно повністю зупинити все обладнання, вимкнути та знеструмити всю пускову апаратуру. Площа підлоги в радіусі 10м. від місця проведення робіт повинна буй прибрана від зернового пилу та змочена водою, закрита мішковиною, змочувати підлогу по мірі ії висихання.

4. На місці виконання вогневих робіт повинні бути прийняті міри по недопущенню можливого розбризкування іскр  за межі настилу мішковини, особливо в приймальні отвори машин, аспіраційних екранів та Інших пристосувань.

5. У виробничих приміщеннях, де виконуються вогневі роботи всі двері, що ведуть в суміжні приміщення повинні бути закриті і мати пружини для самозакривання, вікна в залежності від пори року повинні бути відкриті.

6. Місце проведення вогневих робіт повинне бути забезпечене необхідними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском і т.п.).

7. Головний інженер підприємства перед затвердженням дозволу на виконання робіт зобов'язаний особисто переконатись в повноті виконаних міроприємств по вибухопожежній безпеці.

8. Відповідальний за ведення вогневих робіт проводить інструктаж з безпосередніми виконавцями робіт (газоелектрозварюванням) з записами під розписку в наряді-допуску, а також повідомляє охороні про місце, час проведення вогневих робіт. Один екземпляр затвердженого наряду-допуску  відповідальний за проведення вогневих робіт  віддає безпосередньо виконавцю, другий начальнику цеху.

9. Відповідальна особа за проведення вогневих робіт веде систематичний контроль за дотриманням  виконавцями мір техніки безпеки.

10. В період декадної зупинки, капітального чи поточного ремонту в виробничих приміщеннях присутність осіб (слюсарів, штукатурів) безпосередньо не зайнятих в проведенні вогневих робіт забороняється.

11. Вогневі роботи в вихідні та святкові дні, а також в 2,3 зміни  з 18-00 до 8-00 дозволяється проводити тільки у виняткових випадках, в присутності особи, відповідальної за їх проведення.

12. Виконавець робіт після закінчення вогневих робіт повинен ретельно обстежити місце їх проведення, помити водою згораємі конструкції і настил з мішковини, здати роботу та місце зварювання під розпис особі! відповідальній за проведення вогневих робіт і передати йому наряд-допуск.

13. Охорона заводу на протязі 5 годин після  їх закінчення повинна  вести спостереження за місцем їх проведення.

 

Розробив ______

Погодив _______

Ознайомлений ___________