Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з пожежної безпеки при виробництві і зберіганні сільськогосподарської продукції

Інструкція з пожежної безпеки при виробництві і зберіганні сільськогосподарської продукції

Загальні вимоги

1. До початку збирання врожаю вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинна мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також бути оснащені, справними іскрогасниками та первинними засобами пожежогасіння (комбайни і трактори — двома вогнегасниками, 2 штиковими лопатами і мітлами, кожен автомобіль — вуглекислотним або порошковим вогнегасником та штиковою лопатою).

2.  Корпуси комбайнів, автомобілів-цистерн — заземлені металевим ланцюгом, що торкається землі.

3. Всі працівники залучені до збирання врожаю повинні пройти про­типожежний інструктаж,

4. Трактори, комбайни та інші самохідні машини, обладнані елект­ричним пуском двигуна, повинні мати вимикач для відключення акумуля­тора від споживача струму. Електропроводка справною, надійно закріпленою. Клеми акумулятора, етяртера, генератора захищені від по­трапляння на них етрумопровідних предметів.

5. Тимчасові польові стани, стоянки зберігання тракторів, комбайнів, автомобілів необхідно розташовувати не ближче 100 метрів від хлібних масивів, токів, скирд. Стоянка автомобіля, тракторів та інших транспор­тних засобів на території складів грубих кормів забороняється.

6. Зернотоки слід розмішувати від будівель та споруд не ближче 50 метрів, від хлібних масивів — 100 метрів.

Ворота в зерноскладах повинні відчинятися назовні і нічим не заха­ращуватися.

7. Протипожежні розриви від пункту приготування трав'яного борош­на до будівель, споруд, цистерн з пально- мастильними матеріалами по­винні бути не менше 50 метрів, до відкритих складів грубих кормів — не менше І50 метрів.

8. На закритих складах грубих кормів загальний електричний вими­кач розміщують поза будівлями на негорючій стіні або на окремо розта­шованій опорі у шафі або ніші, яку по закінченню робіт пломбують . Дерев'яні опори в середині зерноскладів повинні бути оброблені вргнеза-хисною речовиною.

9.  Горючі конструкції навісів, під якими встановлені агрегати для приготування вітамінного борошна, обробляють вогнезахисними речови­нами.

10. Витратний бак розмішують поза приміщенням агрегату навідстані не менше 2 метрів від зовнішньої стіни негорючих матеріалів. Паливопро-води з металевих труб з двома вентилями : один біля агрегату, а другий біля паливного баку.

11.  Забороняється сіяти колосові культури на смугах відчуження залізничних та шосейних доріг. Копиці скошеної на цих смугах трави необхідно розташовувати не ближче ЗО метрів від хлібних масивів.

12. У період збирання зернових не дозволяється спалювати стерню, післяжнивні рештки та розводити багаття на полях.

Вимоги пожежної безпеки до початку робіт

1.  У період воскової стиглості хлібні масиви необхідно розбити на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками слід зробити прокоси завширшки не менше 8 метрів. Скошений хліб з прокосів негайно прибра­ти. Посередині прокосів проорати смуги шириною не менше 4 метри.

2.  Місця прилягання до лісових масивів, автомобільних шляхів та залізниць обкосити (з прибиранням скошеного) і оборати смугою не менше 4 м завширшки.

3. До початку роботи перевірити щільність з'єднання вихлопної труби з патрубком випускного колектора та колектора з блоком двигуна, на­явність каптів на тракторах.

4. На тросово-рамочну волокушу встановити обмежувач, який пере­шкоджає ковзання кільця на тросу.

5. Місця встановлення вентиляторів при досушуванні грубих кормів у закритих приміщеннях обгородити.

6. На сушильних агрегатах, агрегатах для приготування трав'яного борошна, які працюють на рідкому паливі, перевірити наявність приладів контролю теплоносія та автоматики відключення палива у разі згасання факела в топці, підвищенні температури та падіння тиску перед форсун­кою.

Вимоги пожежної безпеки під час збирання зернових

1. Під час роботи комбайна з підбирачем стежити, щоб пружинні зубці підбирача не потрапляли в середину кожуха барабана. Якщо це трапило­ся, негайно зупинити комбайн і звільнити зубці.

2. У разі появи ознак пробивання прокладок випускного колектора та його з'єднання з двигуном, припинити роботу до їх заміни.

3. При поломці комбайна вивести його із загінки на відстань ЗО метрів від хлібного масиву для проведення ремонтних робіт. Місця виконання зварювальних робіт очистити від стерні.

4. Радіатори двигунів, вали бітерів, соломонабивачів, транспортерів, підбирачів, шнеки та інші вузли і деталі збиральних машин своєчасно очищати від пилу, соломи та зерна. •

5.  Не дозволяється застосовувати паяльні лампи для випалювання пилу з радіаторів.

6. Заправлення збиральної техніки здійснювати в денний час за меж­ами поля (не ближче ЗО метрів) паливозаправниками при заглушених двигунах.

7.  При груповому методі збирання зернових до складу збирально-транснортних загонів необхідно включати спеціалізовані автомобілі при­стосовані для гаиння пожеж зернових.

8. На хлібних масивах площею понад 25 га, з яких збирається врожай, необхідно мати плуг на випадок пожежі, а неподалік повинен працювати трактор.

Вимоги пожежної безпеки при заготівлі, збиранні грубих кормів

1. Під час роботи з тросово-рамочною волокзтнею її трос повинен бути такої довжини, щоб солома знаходилась на відстані не ближче 5 метрів від трактора.

2. При роботі трактора в аїрегяі І з стогокладом випускний колектор та випускна труба двигуна повинні бути захищені від потрапляння соломи і перебувати під постійним наглядом.

3.  Трактори та автомобілі, що працюють на механічному заванта­женні і на транспортуванні грубих кормів, обладнують іскрогасниками. Вони не повинні під'їжджати до скирт, штабелів ближче 3-х метрів.

4.  При завантаженні у кузов автомобіля його двигун повинен бути заглушений. Перед виїздом прибрати грубі корми від вихлопної труби, ретельно оглянути місця стоянки,

5. Розміщувати скирти, штабелі дозволяється на відстані не менше 15 м до ліній електропередач. 20 :,І — до доріг, 50 м — до бз'ДІвель та споруд.

6. Площа основи однієї скирти не повинна перевищувати 300 квж, а штабеля пресованого сіна, соломи — 500 кв.м. На відстані 5-ти метрів від основи скирти оборюються захисною   смугою   не   менше   4-х   метрів завширшки.

7.  Протипожежні розриви між скиртами, копицями сіна, що має підвищену вологість , не менше 20 м. При попарному розміщенні скирт розриви в одній парі мають бути не менше 6 м, а між сусідніми парами — не менше ЗО м. Між парами проорюються смуги завширшки 4 м.

8. При складанні сіна у копиці з підвищеною вологістю встановлюють металеві труби, щоб була можливість замірювати протягом 60 днів темпе­ратуру на різній глибині. Якщо температура підвищується до 50°С, копи­цю слід розібрати і просушити.

9.  Штучне сушіння сіна необхідно здійснювати установками тільки заводського виготовлення.

10. При досушуванні у закритих приміщеннях вентилятори встанов­люють із зовнішнього боку будівель на відстані 1 м від негорючих стін і 2,5 м від горючих обгорожувальних конструкцій. Повітропроводи викону­ють з негорючих матеріалів. Повітрозабірний отвір вентилятора захи­щається від потрапляння сіна, соломи металевою сіткою з чарунками не більше 25x25 мм.

11. При досушуванні під навісом (у скирті, копиці, вентилятор також встановлюють на відстані 2,5 м від навісу. Кабель (провід), який живить двигун, прокладають в землі.

12. Місця постійного складування грубих кормів обладную.ть блискав-козахистом і обгороджують.

Вимоги пожежної безпеки до зерноскладів, зерносушарок

1. Зерносклади слід розміщува ти в окремих будівлях. Не дозволяється зберігати в них небезпечні в пожежному відношенні матеріали, будь-яке устаткування.

2. При завантаженні зерна насипом не допускати тертя транспортер­ної стрічки об конструкції транспортера. Слідкувати, щоб рівень зерна був нижчий цієї стрічки, щоб відстань від верху зерна, до горючих конет-рукцій, світильників та електропроводів була не менше 0,5 м.

3.  В середині зерноскладів не застосовувати машини з двигунами внутрішнього згорання, електропобутові та саморобні електронагрівачі.

4. Відстань між складом зерна та пересувним сушильним агрегатом має бути не менше 10 м.

5. Будова топок сушарок повинна виключати вилітання іскор. Димові труби слід обладігувати іскрогасниками, а в місцях їх проходження крізь горючі конструкції обладнувати протипожежний захист.

6. Розпалювати сушарки смолоскипами не дозволяється, а на твердо­му паливі — за допомогою горючих речовин.

7. При появі несправності приладів теплоносія та автоматики безпеки негайно припинити роботу.

8.  Під час роботи не дозволяється залишати сушарку без нагляду. Необхідно здійснювати за температурою зерна контроль шляхом відбирання проб через кожні 2 години,

9. Сушильна камера заповнюється зерном таким чином, щоб над су­шильними коробами або жалюзями був шар зерна завтовшки не менше 0,4м.

12. Через кожну добу роботи сушарки необхідно проводити очищення вантажно-розвантажувальних механізмів від пилу та зерна.

Вимоги пожежної безпеки при приготуванні і зберіганні вітамінно-трав'яного борошна

1. Зелена маса повинна подрібнюватися до 30 мм завдовжки і безпе­рервно подаватися у сушильний барабан. Нерівномірність подрібнення не повиннна перевищувати 10%. Частинки більшої довжини будуть випадати з повітряного потоку і доторкатися до барабану, що може привести до їх тління.

2. У разі виявлення горіння продукту в сушильному барабані необхідно 150 кг виходу продукту до пожежі та перший вихід після її ліквідації в кількості 200 кг розміщувати окремо і витримувати під наглядом на протязі 48 годин.

3. Приготовлено трав'яне борошно і завантажене у мішки витримують під навісом не менше 48 годин для зниження його температури.

4. Мішки з борошном складають у штабелі по 2 в ряду, висотою не більше 2 метрів.

5.  Зберігати трав'яне борошно потрібно в окремо розташованому приміщенні або в ізольованому від інших протипожежними стінами і пе­рекриттями з самостійним виходом і надійною вентиляцією.

6. У складі проходи між рядами, які укладені в штабелі, повинні бути 1 м, а вздовж стін — 0,8 м,

7. Не дозволяється потрапляння вологи у склад зберігання борошна, а також інших речовин та матеріалів.

8. Щоб уникнути самозагорання борошна, що зберігається, необхідно контролювати його температуру.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________


 

Помощь специалисту