Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція про заходи пожежної безпеки на паливозаправному пункті

Інструкція про заходи пожежної безпеки на паливозаправному пункті

1. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на територію, устаткування і  приміщення паливозаправного пункту і встановлює вимоги пожежної безпеки, послідовність дій у разі пожежі на паливозаправному пункті і є обов’язковою для вивчення та виконання відповідальною особою за пожежну безпеку, усіма операторами, працівниками, технічним та обслуговуючим персоналом,  який знаходяться на території та у приміщеннях паливозаправного пункта.

2. Вимоги пожежної безпеки

До роботи на паливозаправному пункті допускаються лише особи, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення.

Автомобілі, котрі чекають черги для заправлення, повинні знаходитися біля в'їзду на територію паливозаправного пункту, поза зоною розміщення паливних резервуарів і колонок.

Забороняється палити, проводити ремонтні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню як у приміщеннях паливозаправного пункта, так і на відстані менше 20м від його території.

На паливозаправному пункті мають бути вивішені на видних місцях плакати, які містять обов'язки водія під час заправляння автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки.

Місця заправлення та зливання нафтопродуктів повинні бути освітлені в нічний час.

Кришки зливних та замірних труб, люків оглядових та зливних колодязів повинні утримуватися закритими.

Вимірювання рівня нафтопродуктів у резервуарах повинно здійснюватися спеціально призначеними для цієї мети стандартними вимірювальними приладами (пристроями).

Перед зливанням нафтопродукту з автоцистерн у резервуар слід заміряти рівень нафтопродукту в цьому резервуарі. Процес зливання повинен контролюватися працівником паливозаправного пункта та водієм автоцистерни.

Наконечники зливних шлангів повинні бути виготовлені з матеріалу, котрий виключає можливість іскроутворення в разі ударів об корпус резервуара, і заземлені.

Автоцистерни під час зливання повинні бути приєднані до заземлювального пристрою. Гнучкий заземлювальний провідник має бути постійно приєднаним до корпусу автоцистерни і мати на кінці пристосування для приєднування до заземлювального пристрою (струбцину, спеціальний наконечник тощо). Кожна цистерна автопотяга повинна бути заземлена нарізно до повного зливання з неї нафтопродуктів.

Забороняється прийом і відпуск палива при грозі.

Кожне технічне обслуговування, ремонт, перевірка роздавальних колонок повинні фіксуватися в журналі обліку ремонту устаткування.
Очищення резервуарів повинно здійснюватися не рідше одного разу на два роки, а також у разі заміни марки нафтопродукту.

За герметичністю фланцевих, різьбових та інших типів з'єднань у колонках, роздавальних рукавах, трубопроводах та арматурі повинен бути встановлений постійний нагляд, витікання, що виникло, слід негайно усунути.

Кришки оглядових та приймальних люків дозволяється відкривати лише для вимірювань і відбирання проб під час зливних операцій та проведення профілактичних заходів.

Відкривання і закривання пробок металевої тари та проведення інших робіт у вибухонебезпечних зонах проводити інструментом з металу, що не утворює іскор.

Під час заправляння на паливозаправному пункті дотримуватися таких вимог:

- мотоцикли й моторолери подаються до бензоколонок з непрацюючими двигунами, пуск та вимкнення яких мають здійснюватися на відстані не менше 15 м від колонок, а автомобілі - своїм ходом, з наступним вимкненням двигунів до початку процесу заправляння;

- нафтопродукти відпускаються безпосередньо в бензобаки. Забороняється відпускання палива у поліетиленові каністри та скляну тару;

- облиті нафтопродуктами частини автомобілів, мотоциклів та моторолерів до пуску двигунів водіями насухо протираються;

- випадково розлиті на землю нафтопродукти необхідно засипати піском, а просочений пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються;

- відстань між автомобілем, який знаходиться під заправленням, та автомобілем, що стоїть за ним, має бути не менше 3 м, а відстань між усіма іншими автомобілями, які стоять у черзі - не менше 1 м; при цьому для кожного транспортного засобу повинна бути забезпечена можливість маневрування та виїзду з території паливозаправного пункта.

На паливозаправному пункті забороняється:

- заправлення транспортних засобів з працюючими двигунами;

- робота в одязі та взутті, облитих бензином;

- заправлення транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких перебувають пасажири;

- заправлення автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними та радіоактивними речовинами тощо);

- в'їзд на територію паливозаправного пункту і заправлення тракторів, не обладнаних іскрогасниками;

- відпускання палива роздавальними колонками, котрі підключені до заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);

- приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та забруднених частин автоцистерни;

- використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та горючими газами, а також інших трубопроводів;

- експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі кріпильними, передбаченими його конструкцією.

3. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі

У випадку пожежі терміново повідомити пожежну охорону по телефону 101, вказати при цьому адресу, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

Повідомити про виникнення пожежі адміністрацію та охорону.

Організувати евакуацію людей, автомобілів та матеріальних цін­ностей.

Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу під час гасіння пожежі.

Розробив

Погодив