Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція про заходи пожежної безпеки для складів продукції

Інструкція про заходи пожежної безпеки для складів продукції


1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення складів продукції і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення по­жежі в складі продукції і є обов'язковою для вивчення та виконання відповідальною особою за по­жежну безпеку, усіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться в приміщеннях складу продукції, а також для технічних працівників та обслуговуючого персоналу.

2. Вимоги пожежної безпеки

Усі працівники складу продукції під час прий­няття на роботу і в процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з пи­тань пожежної безпеки.

Склад продукції слід постійно утримувати в чистоті і порядку. Тару, що вивільнюється, та інший пакувальний мате­ріал треба негайно прибирати зі складу продукції в спеціально відведене для цього місце.

На складі продукції необхідно суворо дотримуватися правил спільного зберігання матеріальних цінностей. Легкозай­мисті і горючі рідини (ЛЗР і ГР) треба зберігати окремо від інших матеріалів; балони з газами окремо від інших матеріалів; цінні матеріали - окремо від пожежонебезпечних.  Матеріали, що складуються, необхідно групувати залежно від їх властивостей (зай­мистість, реагування з водою та один з одним тощо).

Засоби та пристрої для відкривання ємностей повинні виключати можливість іскроутворення від удару.

У складських приміщеннях на підлозі повинні бути нанесені обмежувальні лінії складування продукції.

Освітлення складських приміщень допускається тіль­ки електричне.

Евакуаційні виходи і проходи повинні утримуватися постійно вільними та нічим не захаращуватися.

Ширина проходів складів, якими рухається складський транспорт (навантажувачі), має бути визначена за габаритами транспортних одиниць плюс 0,8м у разі одностороннього руху.

Відстані штабелів вантажів від стін складу мають бути 0,6-0,7м, а проміжки між штабелями за умови відсутності руху між ними транспортних засобів повинні бути 1,5м, але не менше ніж 1,5 довжини пакета або ящика.

Робочі проходи у складах продукції слід влаштовувати по лінії воріт, дверних отворів, які дорівнюють їх ширині, але і не менше 1,5м. Якщо склад понад 10м завширшки, посередині його влаштовується поздовжній прохід не менше 2 м завширшки.

У складських приміщеннях не дозволяється:

- курити та користуватися відкритим вогнем (газоелектрозварювальні роботи проводять у встановлено­му порядку з дозволу власника);

- зберігати продукцію навалом та впритул до приладів і труб опалення;

- захаращувати проходи та підступи до протипожеж­ного інвентарю та обладнання;

- влаштовувати конторські приміщення із горючих матеріалів та в місцях, які перешкоджають евакуації людей та матеріальних цінностей;

- застосовувати побутові електронагрівальні прилади.

Завідувач складу перед зачиненням повинен особисто перевірити всі приміщення і, лише переконавшись в їх пожежобезпечному стані, знеструмити електромережу і зачинити склад.

Відповідальний за протипожежний стан приміщень складських приміщень - завідувач складу.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

-  негайно повідомити про це пожежну охорону (номер телефону для виклику

101 (внутрішній8101). При цьому необхідно назвати адресу  об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

-  вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження матеріальних ціннос­тей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння;

-  повідомити про пожежу відповідальну особу та керівника підрозділу (дільниці);

-  викликати (за необхідності) інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

-  перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення);

-  у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію);

-  видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

-  припинити роботи в приміщенні складу, крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

-  здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту) та вжити інших заходів, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню приміщення;

-  перевірити включення оповіщування людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимного захисту (при наявності);

-  організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі;

-  одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

-  забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

Розробив

Погодив


 

Помощь специалисту