Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція про заходи пожежної безпеки у офісі на підприємстві

Інструкція про заходи пожежної безпеки у офісі на підприємстві


1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на службові приміщення (офіси) й визначає вимоги щодо забез­печення пожежної безпеки в них. Інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання всіма працівниками, які перебувають у службових приміщеннях та  офісах , а також обслугою.

2.  Вимоги пожежної безпеки

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нор­мативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

Меблі та устаткування мають розміщатися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1,0 м). Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не захаращеними. В міру накопичення горючих відходів (використаного паперу тощо), а також після закінчення роботи їх слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів-виробників. У разі пошкоджень електро­мереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайне вимкнути їх і вжити необхід­них заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані, не менше: 1,0 м — від електрощитів, електрокабелів, проводів: 0,5 м — від світильників: 0,25 м — від приладів опалення.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей повинні по­стійно освітлюватись електричним світлом.

Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами підключення спожи­вачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Всі працівники в офісі зобов'язані вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами по­жежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, знати місця їх розташування. Відстань від найвіддаленішого місця офісу до найближчого вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

Пожежні сповіщувачі повинні функціонувати цілодобово і постійно утримуватися в чис­тоті. До них має бути забезпечений вільний доступ. Відстань від складованих матеріалів і устаткування до сповіщувачів повинна бути не менше      0,6 м.

У всіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами техно­логії працюють цілодобово).

У службових приміщеннях (офісах) забороняється:

-      улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаш­тування електроустановок, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

-      використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу або інших предметів, обгортати електролампи й світильники папером, заклеювати ділянки електро­проводки горючою тканиною, папером;

-      користуватися електрочайниками, мікрохвильовими печами та ін. (окрім спеціально відве­дених та обладнаних місць), залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп'ютери, інше електроустаткування тощо, порушувати правила експлуатації електроприладів;

-      захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні кран-комплекти і пожежний інвентар не за призначенням;

-      використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, предметів та інвентарю шафи (ніші) інженерних комунікацій;

-      курити (крім спеціально відведених місць, позначених написом "Місце для куріння" та обладнаних урною або попільничками з негорючого матеріалу), проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу (наряду-допуску), застосовувати ЛЗР.

Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи зобов'язаний:

-      ретельно оглянути всі службові приміщення, пересвідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі;

-      вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком електроустатку­вання, яке відповідно до вимог технології має працювати цілодобово).


3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

-  негайно повідомити про це пожежну охорону (номер телефону для виклику —    101 (внутрішній 8101).  При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

-  повідомити про пожежу відповідальну особу та керівника підрозділу (дільниці);

-  у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);

-  вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших наявних засобів пожежогасіння.

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

-   перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення);

-   у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), а також за­хист матеріальних цінностей;

-   видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

-   припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

-   здійснити (за необхідності) відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення систем вентиляції (за винятком пристроїв протидимного захисту);

-   забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

-   організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

Розробив

Погодив