Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція про заходи пожежної безпеки на матеріальному складі

Інструкція про заходи пожежної безпеки на матеріальному складі


1.  Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення матеріального складу, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі на складі та є обов'язковою для вивчення й виконання відповідальним за пожежну безпеку, всіма працівниками та відвідува­чами (в частині вимог, що їх стосуються), які перебувають у приміщеннях матеріального складу, а також технічними працівниками та обслугою складу.

2.  Вимоги пожежної безпеки

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нор­мативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей повинні пос­тійно освітлюватись електричним світлом.

Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами підключення спожи­вачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.

Усі працівники матеріального складу під час прийняття на роботу та в процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Склад слід завжди утримувати впорядкованим і в чистоті. Порожню тару та інший пакувальний матеріал належить негайно прибирати зі складу в спеціально відведене місце.

Іззовні дверей має бути розміщена інформаційна карта, що характеризує вибухопожежну та пожежну небезпеку товарів, речовин і матеріалів, їх кількість та заходи, яких слід ужити під час гасіння пожежі.

На складі необхідно суворо дотримувати правил спільного зберігання матеріальних ціннос­тей. Легкозаймисті й горючі рідини (ЛЗР і ГР) слід зберігати окремо від інших матеріалів; сірчану й азотну кислоти — окремо від вуглеводнів та інших речовин; балони з газами — окремо від інших матеріалів; цінні матеріали — окремо від пожежонебезпечних. Матеріали, що складуються, групують залежно від їхніх властивостей (займистість, здатність реагування з водою та один з одним тощо). Засоби та пристрої для відкривання ємкостей мають унеможливлювати іскроутворення від удару.

На підлозі складських приміщень наносять граничні лінії складування матеріальних цінностей.

Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне. Складувати горючі ма­теріали слід не ближче: 0,5 м — до електросвітильників; 0,6 м — до сповіщувачів автоматич­ної пожежної сигналізації; 0,2 м — до горючих будівельних конструкцій; 0,15 м — до при­ладів центрального водяного опалення.

Евакуаційні виходи та проходи мають утримуватися завжди вільними й нічим не захара­щеними. Центральний прохід має становити не менше 1,5 м (але не менше ширини вхідних дверей), поздовжні проходи між стелажами — не менше 1,0 м, прохід між торцями стелажів і стіною — не менше 0,8 м завширшки.

У приміщеннях складу забороняється:

-  курити та застосовувати відкритий вогонь (газоелектрозварювальні роботи слід виконувати в установленому порядку з дозволу власника);

-  перевантажувати товарно-матеріальними цінностями та зберігати продукцію навалом;

-  захаращувати проходи й підходи до пожежного інвентарю та устаткування;

- обладнувати конторки та антресолі з горючих і важкогорючих матеріалів;

-  використовувати нагрівальні та побутові електроприлади.

Завідувач складу зобов'язаний перед закриттям складу особисто перевірити всі приміщення й, лише пересвідчившись у їхньому пожежобезпечному стані, знеструмити електромережу та замк­нути склад.

3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:    

- негайно повідомити про це пожежну охорону (номер телефону для виклику 1-01  та об'єктову пожежну охорону (за наяв­ності), вказати при цьому адресу об'єкта, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наяв­ність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про пожежу відповідальну особу та керівника підрозділу (дільниці);

- вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей;

- вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

- розпочати гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших наявних засобів поже­жогасіння.

Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу під час гасіння пожежі.

 

Розробив

Погодив


 

Помощь специалисту