Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція безпеки життєдіяльності про порядок дій для педагогічних працівників та технічного персоналу при виникненні пожежі

Інструкція №

з безпеки життєдіяльності про порядок дій для педагогічних працівників та технічного персоналу при виникненні пожежі

1. При виникненні пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і в першу чергу - дітей, їх евакуацію та рятування.

2. Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління
різних матеріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), зобов'язаний:

• негайно повідомити про це за телефоном 101 пожежну службу (при цьому слід чітко назвати адресу об' єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

• задіяти систему повідомлення людей про пожежу;

• розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом     евакуації;

•сповістити про пожежу директора позашкільного закладу або його заступника.

3.  Директор центру, його заступник, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

• перевірити виконання чи повідомити пожежну Охорону про виникнення пожежі;

• у випадку загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі   наявні сили і засоби;

• організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку занять;

• виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення підїзних шляхів та водних джерел;

• вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та
ліквідацією пожежі;

• при необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

• припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

• організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку системи вентиляції та кондиціювання повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширення пожежі;

• забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

• інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі;

• організувати евакуацію магеріальйих цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і забезпечити, при потребі, їх охорону.

4. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

• з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

• керівникам гуртків та іншим працівникам позашкільного закладу не можна залишати дітей без нагляду, з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;

• евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;

• дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

• у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або в інші теплі речі;

• ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під ліжками, партами, у шафах та в інших місцях;

• виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівники не поверталися туди, де виникла пожежа;

• при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної

евакуації людей;

• слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень;

• залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі

двері і вікна.

 

Розробив


 

Помощь специалисту