Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про призначення посадових осіб, відповідальних за стан охорони праці

___________________________________

(повне найменування підприємства)

 

НАКАЗ №

“____”  _____________  200  року.

 

“ Про призначення посадових осіб,

відповідальних за стан охорони

праці, техніки безпеки, пожбезпеки

по господарству, її галузях, виробни-

чих підрозділах”.

 

За виконання вимог чинного законодавства з охорони праці, з метою забезпечення здорових і безпечних умов праці, недопущенню виробничого травматизму –

 

НАКАЗУЮ:

Призначити таких посадових осіб, відповідальних за стан охорони праці, техніки безпеки, пожбезпеки по господарству вцілому, її галузях, виробничих підрозділах:

 

1.  ____________________________               ________________________

(директор)                                           (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за стан охорони праці і техніки безпеки, а також виконання заходів по їх покращенню в обсязі, передбаченому посадовою інструкцією для керівника господарства.

2. _____________________________              ________________________

(інженер по охороні праці)                                                (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за організацією роботи по охороні праці вцілому по господарству в обсязі, передбаченому “Положенням про службу охорони праці”.

3. _____________________________              _________________________

(головний агроном)                                                            (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за стан охорони праці і техніки безпеки, планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки праці на виробничих підрозділах в рослинництві і в обсязі передбаченому посадовою інструкцією для головного агронома.

Відповідає за безпечне ведення робіт по навантаженню, розвантаженню і зберіганню органічних, мінеральних добрив і отрутохімікатів вцілому по підприємству, а також несе відповідальність за зберігання, облік, видачу і застосування у встановлених нормах мінеральних добрив і отрутохімікатів вцілому по господарству. Відповідає за своєчасне складання заявок на засоби індивідуального захисту і спецодяг, забезпечення, підбір і застосування працюючих з мінеральними добривами і отрутохімікатами ЗІС і спецодягу.

4. ______________________________             ____________________________

(головний інженер-механік)                                                    (підпис в ознайомлені)

Несе відповідальність за стан охорони праці і техніки безпеки, планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки праці в мехзагоні, центральній ремонтній майстерні, авто гаражі, а також за технічно справний стан і безпеку експлуатації машин і обслуговування обладнання по післяжнивній переробці зерна, цеху переробки продукції, і підготовці і переробці кормів, а також водопостачання в обсязі, передбаченому посадовою інструкцією для головного інженера.

5. _______________________________            _____________________________

(заступник директора по тваринництву)                                        (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за стан охорони праці і техніки безпеки, планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки праці на тваринницьких фермах, місцях заготівлі, приготування до згодовування і роздачі кормів в тваринництві в обсязі, передбаченому посадовою інструкцією головного зоотехніка.

6. _______________________________            ______________________________

(головний ветлікар)                                                             (підпис в ознайомленні)

 

Несе відповідальність за стан охорони праці і техніки безпеки, планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки праці в ветеринарній службі господарства в обсязі, передбаченому посадовою інструкцією для головного ветлікаря, ветеринара і медицини.

7. _________________________________            ______________________________

(виконроб)                                                                            (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за належний технічний стан і безпечну експлуатацію будівель і споруд, виробничо-технічного, соціально-культурного і побутового призначення, виробничих майданчиків, під’їздних доріг, що перебувають на балансі господарства.

Крім того, несе відповідальність за стан охорони праці і техніки безпеки, планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки праці в столярній майстерні, пилорамі, газовому господарстві, а також майданчиках і місцях виконання будівельно-монтажних, ремонтних робіт в обсязі передбаченому посадовою інструкцією для інженера-будівельника.

8. __________________________________           _______________________________

(інженер електрик)                                                                         (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за безпечне утримання, експлуатацією і ремонт всіх електроустановок, електрообладнання, обладнання грозозахисту, а також підстанцій, повітряних і кабельних мереж, що перебувають на балансі господарства. Крім того, несе відповідальність за стан охорони праці і техніки безпеки, планування і виконання заходів по створенню здорових і безпечних умов праці, забезпечення захисними засобами, інструментом і пристосуваннями, а також спецодягом електротехнічного персоналу господарства в обсязі передбаченому посадовою інструкцією для інженера електрика.

9. __________________________________            ______________________________

(начальник мехзагону)                                                                  (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за стан охорони праці, техніки безпеки, про пожежний стан будівель, території, машино-тракторного парку, всієї с/г техніки, а також виконання заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки праці, протипожежного захисту по мехзагону в обсязі, передбаченому посадовою інструкцією для керівника виробничої дільниці.

10 ________________________________             ________________________________

(завідуючий авто гаражем)                                                             (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за стан охорони праці і техніки безпеки, протипожежний стан будівель, споруд, території, автомобілів та іншого рухомого складу авто гаража, виконання міроприємств на покращення умов і безпеки праці, протипожежного стану, дотримання водіями ПДР, безпечну і безаварійну роботу рухомого складу, обладнання, майна і механізмів, безпечну експлуатацію будівель, споруд і інших об’єктів автогаража в обсязі передбаченому посадовою інструкцією.

11. ________________________________            ________________________________

(інженер автопарку)                                                  (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за технічно справний стан, безпечну і безаварійну роботу рухомого складу, обладнання, майна, машин, механізмів і пристосувань в авто гаражі, якісне проведення випуску автомобілів для роботи на лінії, належний санітарний стан в приміщенні і на території авто гаража.

12. ________________________________            ________________________________

(завідуючий рем майстернею)                                                           (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за стан охорони праці, і техніки безпеки при виконанні ремонтних та інших видів робіт в ремонтній майстерні, як персоналом майстерні, так і іншими працівниками майстерні, організовує планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки праці, механізацію трудомістких процесів і робіт, усуває травмо-небезпечні операції в майстерні. Здійснює постійний нагляд за безпечною експлуатацією посудин, що працюють під тиском, у встановленому діючими правилами порядку і строки проводять підготовчі роботи по огляду і випрбовуванню їх в обсязі передбаченому посадовою інструкцією.

13 _________________________________             ________________________________

(інженер по експлуатації МТП)                                                                (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за технічно-справний стан, безпечну експлуатацію всього машинно-тракторного парку, сільськогосподарських машин і знарядь. Веде постійний нагляд за безпечною експлуатацією вантажно-підіймальних машин і механізмів.

14. _________________________________              _________________________________

(інженер по експлуатації МТП)                                                           (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за стан охорони праці, техніки безпеки, протипожежний стан будівель, території мехзагону і всієї с/г техніки, а також виконання міроприємств, націлених на покращення умов і безпеки праці по мехзагону в обсязі передбаченому посадовою інструкцією.

15. __________________________________            ________________________________

(керуючий відділком)                                                     (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за стан охорони праці, техніки безпеки, протипожежний стан, виконання міроприємств націлених на покращення умов безпеки праці і протипожежний стан в обсязі передбаченому посадовою інструкцією.

16. __________________________________           __________________________________

(завідуючий цехом переробки)                                                                   (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за стан охорони праці, техніки безпеки і протипожежний стан машин, обладнання і приміщень по підготовці і переробці продукції в обсязі передбаченому посадовою інструкцією.

17. _________________________________             __________________________________

(завідуючий господарством)                                                                     (підпис в ознайомленні)

Несе відповідальність за дотриманням вимог охорони праці і техніки безпеки при виконанні працюючими вантажно-розвантажувальних, ремонтно-господарських і інших видів робіт під час транспортування вантажів господарського і виробничого призначення, забезпечення в необхідних випадках працюючих справним і придатним до використання: спецодягом, засобами індивідуального захисту, господарським інвентарем, інструментами і пристосуваннями, як і гарантують безпечне ведення виконуваних робіт. Несе відповідальність за стан охорони праці, техніки безпеки і протипожежний стан по їдальні і в обсязі передбаченому посадовою інструкцією.

 

 

 

 

Директор  __________________________

 

 

“____”  ______________     200  року.