Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про призначення відповідальних осіб за протиипожежну безпеку об’єктів

Про призначення відпові-дальних осіб

за протии-пожежну безпеку об’єктів


Для виконання вимог Правил пожежної безпеки в Укераїні, забезпечення і здійснення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на виконання правил пожежної безпеки, підтримання приміщень, в зразковому пожежно-технічному стані,

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальними особами за стан пожежної безпеки по ввіреним об’єктам банку призначити:

- вул. Першотравнева, ___ – спеціаліст з МТЗ філії ___________

-  вул. Першотравнева, ___, відділення «_____», відділення «____» – начальника управління обслуговування інд. клієнтів ___________;

-  відділення «____________» - керівник відділення ___________-;

-  відділення «_______________» - керівник відділення -_____;

-  відділення «___________» - _________________.;

2. Посадовим особам, відповідальним за пожежну бепеку у своїй роботі керуватися Правилами пожежної безпеки в Україні, Переліком задач та функцій підрозділів банку по забезпеченню пожежної безпеки об’єктів  та обов’язками відповідального за протипожежний стан структурного підрозділу.

3. Заступнику директора з підтримки _____________ та начальнику штабу ЦО філії _________ розробити обов’язки відповідального за протипожежний стан.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника директора з підтримки ________________

5. Наказ довести до посадових осіб зазначених в п. 1, начальника відділу АГЗ, керівників бізнесів на напрямків

Відповідальний за роз’яснення наказу спеціаліст по матеріально-технічному забезпеченню філії _________

Директор

Узгоджено:

Заступник директора