Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про створення евакуаційної комісії

Про створення евакуаційної комісії

На виконання вимог Закону України від 3 лютого 1993 року №2974-ХІІ “Про цивільну оборону України” доповнення до нього від 24 березня 1999 року №555-ХІV та з метою удосконалення системи органів управління цивільної оборони Кременчуцької філії ПриватБанку


НАКАЗУЮ:

1. Створити евакуаційну комісію на об’єкті у кількості  20   чоловік.

2. Покласти на евакуаційну комісію планування і практичне виконання евакуаційних заходів щодо організованого вивезення і виведення працівників об`єкта та членів їх сімей із районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру у разі виникнення безпосередньої загрози їх життю та заподіяння шкоди здоров’ю.

3.До складу евакуаційної комісії призначити:

- головою евакокомісії–заступника директора з корпоративного бізнесу–_______

заступником голови евакокомісії – начальника відділу міжнародних розрахунків  ___________

- секретарем евакокомісії – старшого офіс-менеджера ____________

- командиром групи зв’язку і оповіщення – начальника відділу комп’ютерних систем і телекомунікацій ____________________

членами групи зв’язку і оповіщення:

- ______________ – старший інженер відділу комп’ютерних систем і телекомунікеацій

- ______________ старший інженер відділу комп’ютерних систем і телекомунікеацій

- начальником групи обліку евакуйованих - начальника відділу кадрів ______________

обліковцями :

______________ – офіс-менеджер

______________ – спеціаліст по обліку і контролю витрат

- начальником групи збору і відправлення евакуйованих – начальника відділу АГЗ______________

членами групи збору і відправлення евакуйованих :

____________ – інженера відділу АГЗ

- начальником групи супроводження евакуйованих – начальника відділу офісної охорони ___________

- начальником пішої колони - провідного спеціаліста охорони об’єктів _____________

- начальником автомобільної колони – завідуючого автогосподарством _____________

- начальником групи забезпечення зустрічі та розміщення евакуйованих- начальника відділу відокремленого підрозділу реєстрації _____________

членом групи забезпечення – заступника керівника індивідуального бізнесу __________________

- начальником групи вивезення майна і  матеріально-технічного забезпечення заходів евакуації– начальника відділу перевезення цінностей і інкасації ______________

членами групи вивезення майна -

___________ – водія - інкасатора

___________– водія-інкасатора

- представником  евакокомісії  на  збірному евакуаційному  пунктіЗЕП №1 – старшого спеціаліста по роботі із зареєстрованими особами __________

4.  Начальнику штабу цивільної оборони ______________ і голові евакуаційної комісії ________________ розробити функціональні обов’язки членів евакокомісії, завести необхідну документацію і подати мені на затвердження Календарний план роботи комісії інші документи

а) Строк збору і готовності до роботи евакуаційної комісії установити:

-         у робочий час - 30 хв.;

-          у неробочий час - 1 год. 30 хв.

б) начальнику штабу з ЦО ______________ запланувати необхідні приміщення, обладнання і засоби зв’язку для роботи евакокомісії, які надати у її розпорядження у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації.

5. Заняття з членами евакуаційної комісії проводити по 15 годин на рік шляхом практичного відпрацювання функціональних обов’язків, а також залученням до участі у командно-штабних навчаннях цивільної оборони.

6.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника цивільної оборони _____________

Начальник цивільної оборони – директор

Узгоджено:

Заступник директора