Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань з питань пожежної безпеки

Про порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань з питань пожежної безпеки

Згідно вимог Закону України “Про пожежну безпеку”, та з метою підвищення загальних пожежно-технічних знань працюючих, навчання їх правилам пожежної безпеки з урахуванням пожежонебезпечних особливостей установи банка, більш глибокого ознайомлення з протипожежними заходами та діями у випадку виникнення пожежі, напрацюванні навичок використання засобів пожежогасіння, які маються на об’єкті,-

НАКАЗУЮ:

1. Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки відповідно до Типового положення, затвердженного МВС України.

Відп. Начальники структурних підрозділів,

начальник відділу по роботі з персоналом.

2. Особи , які приймаються на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

Відп. Начальники структурних підрозділів

3. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік повинні проходити перевірку знань з пожежної безпеки.

Відп. Начальники структурних підрозділів

4. Посадові особи (згідно переліку посад, визначених Кабінетом Міністрів) до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) повинні пройти навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

5.Начальнику штабу ЦО:

-   розробити положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки;

-  програму проведення занять з пожежно-технічного мінімуму;

-  відпрацювати перелік посад при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника директора з підтримки ___________.

Директор

Узгоджено:

Заступник директора