Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про підготовку цивільної оборони на рік

Про підсумки підготовки керівного складу, робітників та службовців з цивільної оборони за 20__ рік та завдання на 20__ рік.


Виконуючи план основних заходів цивільної оборони, виконана робота по удосконаленню цивільної оборони, підготовці керівного і командно-начальницького складу, робітників і службовців, невоєнізованих формувань.

Навчання проводилось методом самостійного вивчення робітниками і службовцями тематики з цивільній обороні.

Поставлене завдання по вивченню програми виконано.

Особовий склад невоєнізованих формувань пройшов підготовку по 15-ти годинній програмі та приймав участь у заходах по ліквідації наслідків аварії на об’єкті у процесі проведення командно – штабного навчання.

У 20___ році на об’єкті проведено командно-штабне навчання з цивільної оборони по темі: «Організація та здійснення заходів цивільної оборони у разі виникнення значної аварії на потенційно небезпечному об’єкті».

Практично усі заплановані питання навчання були розглянуті і відпрацьовані  керівним та особовим складом залученим для проведення навчання філії.

Навчання проведено з оцінкою - З А Д О В І Л Ь Н О.

У 20___ році на обласних та міських курсах цивільної оборони керівний склад підготовку не проходив.

Впродовж учбового року керівний склад філії проводив: бесіди, лекції, практичні заняття з працівниками об’єкту, а також з особовим складом невоєнізованих формувань.

На об’єкті відпрацьовані дії робітників та службовців, особового складу невоєнізованих формувань при ліквідації наслідків аварійних ситуацій. У процесі проведення занять з цивільної оборони, мали місце випадки зрива занять з неповажних причин.

З метою закріплення досягнутих результатів, підвищення ефективності заходів запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, створення умов для безпечної життєдіяльності населення на основі Закону України « Про цивільну оборону України », Положення про Цивільну оборону України і організаційно-методичних вказівок на 20__ рік:

Н А К А З У Ю :

1. Головним завданням з підготовки Цивільної оборони на 20__ рік вважати:

- забезпечення її готовності до дій за призначенням в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, можливих терористичних проявів, організованого переведення її системи з мирного на воєнний стан.

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на :

- забезпеченні надійного функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- підвищені ефективності превентивних заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей;

- виконанні Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 20___ року;

- забезпеченні реального накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, що забезпечить проведення невідкладних робіт, пов’язаних із ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

- подальшому вдосконаленні інформаційного забезпечення та впровадженні сучасних технологій відповідно до заходів щодо розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, визначених Кабінетом Міністрів України;

- навчанні керівного складу та працівників органів управління, підготовці сил, засобів і населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на основі законодавства у зазначеній сфері.

2. Виходячи з головного завдання з подготовки цивільної оборони, основних напрямів її діяльності у 20__ році та з метою забезпечення досягнення відповідних позитивних кінцевих результатів, визначити такі завдання:

- протягом  січня 20__ р. проаналізувати роботу підпорядкованих ланок і стан виконання вимог законодавства, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань цивільної оборони, дати принципову оцінку стану справ на цій ділянці, підвищити вимогливість до всіх посадових осіб, до повноважень яких належить зміцнення та подальше вдосконалення цивільної оборони;

- продовжити роботу із розвитку та підтримання в готовності до використання технічних засобів системи управління (оповіщення) цивільної оборони, визначити способи скорочення термінів приведення їх у готовність до дій за призначенням. Перевірки готовності систем оповіщення здійснювати відповідно до затверджених графіків;

- визначити необхідні обсяги та джерела фінансування робіт щодо приведення у готовність пунктів управління до застосування за призначенням;

- активізувати діяльність щодо забезпечення готовності, розвитку та вдосконалення зв’язку пунктів управління;

- забезпечити реальне накопичення матеріальних резервів, засобів радіаційного та хімічного захисту для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і використання цих резервів за призначенням;

- активізувати роботу з регіональними відділеннями Фонду державного майна України з питань недопущення порушень чинного законодавства стосовно захисних споруд цивільної оборони при зміні власника та форми господарювання;

- вжити конкретних практичних заходів щодо сталого функціонування систем життєзабезпечення і безаварійної експлуатації водоканалізаційного господарства;

- не допустити виникнення інфекційних захворювань через порушення вимог до порядку питного водопостачання та водовідведення;

- вжити заходів щодо підвищення ефективності захисту населення від небезпечних хімічних речовин, уточнити сили і засоби, призначені для виконання робіт у зонах хімічного та радіаційного забруднення (у тому числі у разі аварій зі спецвантажами), а також навчання населення вмілим діям у зонах хімічного зараження;

- забезпечити впровадження режимів радіаційного і хімічного захисту населення з використанням засобів колективного захисту у разі радіаційного або хімічного забруднення території;

- вжити заходів щодо підвищення рівня підготовки підрозділів, сил і засобів, що залучаються до робіт в умовах радіаційного та хімічного зараження території, здійснення заходів дегазації, дезактивації та дезинфекції території, будівель, техніки та санітарної обробки людей і знезараження одягу;

- уточнити графіки видачі засобів захисту органів дихання на пунктах видачі;

- перевірити готовність навантажувально-розвантажувальних команд та автоколон для доставки засобів захисту на пункти видачі;

- забезпечити готовність пунктів видачі засобів захисту органів дихання і приладів з терміном видачі цих матеріальних засобів протягом однієї доби;

- налагодити чітку роботу із спостережень і контролю на радіаційно та хімічно-небезпечних об`єктах, організувати тісну взаємодію і сталий зв’язок між суб`єктами державного моніторингу та органами управління цивільної оборони з питань оперативного надання інформації щодо провісників надзвичайних ситуацій та в разі їх виникнення;

- уточнити плани та забезпечити постійну готовність сил і засобів до евакуації населення, яке проживає в зоні можливого катастрофічного затоплення, небезпечного радіоактивного забруднення і хімічного ураження,

3. Навчання у сфері цивільного захисту та підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях відповідних груп організувати і здійснювати:

- в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та мережі навчально-методичних установ цивільної оборони;

- у галузевих закладах післядипломної освіти, сертифікованих встановленим порядком на право проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

- за місцем навчання, роботи та проживання.

4. Підготовку працівників, які входять до складу невоєнізованих формувань цивільної оборони здійснювати безпосередньо за місцем роботи під керівництвом командирів формувань, головних спеціалістів структурних підрозділів, з урахуванням місцевих умов, шляхом:

- підвищення кваліфікації за цільовим призначенням командно-начальницького складу, які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації,  хіміко-дозиметричного контролю, а також оперативного складу служб - за загальною тематикою на міських курсах цивільної оборони;

- проведення занять з особовим складом формувань – за місцем роботи за програмами спеціальної підготовки обсягом 15 годин;

- участі у навчаннях і тренуваннях з відпрацювання дій – за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації та ліквідації аварій (катастроф) на об’єктах підвищеної небезпеки.

При підготовці командно-начальницького складу особливу увагу звернути на вироблення умінь з підтримання підлеглих формувань, служб у готовності до їх застосування, організації виконання завдань за призначенням, управління формуваннями, службами при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Домогтися освоєння особовим складом найбільш ефективних прийомів, способів дій та застосування спеціальних механізмів, вимірювальної апаратури, засобів захисту, що знаходяться на оснащенні формувань і служб, при виконанні завдань у зонах надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру, надання першої медичної допомоги потерпілим.

При проведенні навчань, тренувань відпрацьовувати питання морально-психологічної підготовки особового складу формувань, а для служб – додатково удосконалювати здатності організму до роботи в екстремальних умовах.

5. Навчання робітників та службовців, які не входять до складу формувань здійснювати за допомогою вивчення працівниками основних способів захисту і дій у надзвичайних ситуаціях за тематикою, що встановлена спеціальними  програмами підготовки населення, а також при прийомі на роботу і при подальшій роботі у формі інструктажів з питань охорони праці згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за  охороною праці України від 17.02.99р. № 27  та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.04.99р. за № 248/3541.

Проведення лекцій доручається керівному складу який пройшов підготовку на курсах ЦО.

Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснюються на практичних заняттях у ході проведення комплексних об’єктових навчань та тренувань.

Тренування з оперативного доведення інформації про аварійну ситуацію та порядок дій з ліквідації її наслідків до населення, яке проживає поряд з об’єктом.

Начальнику штабу цивільної оборони об’єкту Наумову Є.К. розробити тематику занять згідно вказівок штабу ЦО району.

До 10.01.20___ року провести заняття з керівниками учбових груп, на яких розробити форми і методи проведення занять у 20___ році.

У 2005 році спланувати і провести командно-штабне навчання по темі «Організація та здійснення заходів цивільної оборони у разі виникнення значної аварії на потенційно-небезпечному об’єкті».

Термін проведення навчання 22-23 квітня 20__ року. Розробку документів по підготовці і проведенню навчань виконувати згідно календарному плану.

Начальнику штабу ЦО підібрати міста розміщення куточка цивільної оборони.

Куточок підготувати до роботи до 25 січня 20__ року.

Після закінчення учбового періоду визначити комісію і прийняти залік по нормативам ЦО.

Контроль  за  виконанням  наказу  надати  начальнику  штабу цивільної оборони ___________.

 

Начальник цивільної оборони об’єкту                     _______________

Узгоджено:

Заступник директора