Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Комірник (характеристика)

Комірник (характеристика)

І-й розряд

Завдання та обовязки:

 • приймає на склад, зважує, зберігає і видає зі складу різні матеріальні цінності: паливо, сировину, напівфабрикати, готову продукцію, деталі, інструменти, речі тощо;
 • перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам;
 • переміщує матеріальні цінності до місць зберігання вручну або за допомогою штабелерів та інших механізмів з розкладанням (сортуванням) їх за видами, якістю, призначенням та іншими ознаками;
 • організує зберігання матеріалів і продукції з метою запобігання їх псуванню та витратам;
 • забезпечує зберігання матеріальних цінностей.

Повинен знати:

 • номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості і призначення;
 • способи перевірки робочого інструменту, приладів, пристроїв на придатність їх до роботи;
 • способи збереження речей, продукції і сировини від псування під час розвантаження, навантаження та збереження на складі;
 • правила протипожежної безпеки щодо зберігання матеріалів і утримання службових приміщень;
 • правила техніки безпеки під час зберігання і переміщення токсичних, пожежно- і вибухонебезпечних матеріалів, палива та мастила.

Кваліфікаційні вимоги:

 • базова або неповна загальна середня освіта;
 • короткострокове виробниче навчання або інструктаж.

Без вимог до стажу роботи.

ІІ-й розряд

Завдання та обовязки:

 • керує роботою під час навантаження, вивантаження і розташування іх усередині складу;
 • комплектує партії матеріальних цінностей за заявками споживачів;
 • складає дефективні відомості на несправні інструменти, прилади тощо, акти на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування матеріалів;
 • приймає особистий автотранспорт від населення на тимчасове зберігання з оформленням відповідних документів;
 • веде облік наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух;
 • бере участь у проведенні інвентаризацій.

Повинен знати:

 • правила ведення складського господарства, правила обліку, зберігання , руху матеріальних цінностей на складі, правила оформлення відповідних документів на них;
 • правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами; правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи;
 • правила зберігання автотранспортних засобів на автостоянках; правила проведення інвентаризацій;
 • правила техніки безпеки і протипожежної безпеки щодо зберігання і переміщення матеріалів і утримання службових приміщень.

 • базова або неповна базова освіта;
 • короткострокове виробниче навчання або інструктаж;
 • підвищення кваліфікації;
 • стаж роботи за професією І-го розряду не менше 0.5 року.

 

Помощь специалисту