Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Завідувач складу (характеристика)

Завідувач складу (характеристика)

Завдання та обовязки:

 • керує роботами, які охоплюють приймання,зберігання і відпуск товарно-матеріальних цінностей на складі, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо;
 • забезпечує зберігання складових товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, веде облік складських операцій;
 • забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складом встановлену звітність;
 • стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання та інвентаризації на складі з додержанням правил та порм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту;
 • бере участь у проведенні інвентаризації таварно-матеріальних цінностей.

Повинен знати.

 • положення, інструкції та інші керівні матеріали, нормативні документи з організації складського господарства, стандарти і технічні умови на товарно-матеріальні цінності;
 • види, розмір, марки, сортнісь та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей і норм їх вират;
 • організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
 • положення та інструкції про їх облік правила експлуатації обчислювальної техніки;
 • правила внутрішнього розпорядку;
 • основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги:

 • базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією не менше 1 року;
 • повна загальна середня освіта професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією комірника не менше 2 років.