Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Перелік професій, які діють на підприємстві


_________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства  із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

_____________________________________

(посада роботодавця і

_____________________________________

найменування підприємства)

Наказ від “___”___________20___р. №____

ПЕРЕЛІК

Перелік професій, які діють на підприємстві

№ п/п

Професія згідно штатного розпису

Код професії згідно класифікатора

Інженер по охороні праці -    ____________________


 

Помощь специалисту