Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про перелік посад при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про перелік посад

при призначенні на які особи зобов’язані

проходити навчання і перевірку знань

з питань пожежної безпеки та

порядок його організації


Відповідно до закону України “Про пожежну безпеку”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про пожежну безпеку” та наказу МВС України від 17 листопада 1994 р. № 628 на об’єкті визначається перелік посад при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

1. Заступники директораї.

2. Керівники, заступники керівників структурних підрозділів, які виконують обов’язки пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки об’єкта з підвищеною пожежною небезпекою (категорії А,Б, В відповідно до СНиП 2.09.02-85)

3. Особи що мають брати участь у виробничому процесі й приміщеннях категорій за вибухопожежною небезпекою А і Б, а також виконують роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті речовини та матеріали, здатні горіти:

-  працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні речовини;

-  електрики, що працюють з електроустановками у пожежонебезпечних зонах (відповідно до ПУЕ);

-  інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань, з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

1. Особи, посади яких зазначені у пунктах 1 та 2 проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки до початку виконання своїх обов’язків в навчальних закладах Державної пожежної охорони.

2. Подальше навчання і перевірка знань посадових осіб з пожежної безпеки здійснюється періодично (один раз на три роки) у вищевказаних навчальних закладах.

3. Особи, посади яких зазначені у пункті 3, проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки на об’єкті.

4. Особи, які показали незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку.

5. Позачергова перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки проводиться:

- при введенні в дію нових нормативних актів з пожежної безпеки;

- у випадках технічного переоснащення об’єкту, пов’язаного з підвищенням пожежної небезпеки;

- при переміщенні посадової особи на іншу посаду, яка потребує додаткових знань з пожежної безпеки;

- на вимогу органів державного пожежного нагляду, якщо встановлено факти необізнаності посадової особи з нормативними актами з питань пожежної безпеки.

Директор

 

Узгоджено:

Заступник директора


 

Помощь специалисту