Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

План роботи комісії з надзвичайних ситуацій на 20__рік

ПЛАН

роботи комісії з надзвичайних ситуацій

на 20__ рік

п/п

З А Х О Д И

Строк

виконання

Відмітка про

виконання

1

Засідання комісії:

«Відпрацювання заходів по забеспеченню протипожежної безпеки об’єкту»

I квартал

2

Засідання комісії:

«Відпрацювання заходів по захисту службовців об’єкту при аварії з викидом СДОР на ХНО міста»

II квартал

3

Засідання комісії:

«Особливості організації еваку-ації при великих аваріях на потенційно-небезпечних підпри-ємствах міста»

III квартал

4

Засідання комісії:

«Затвердження плану роботи комісії з НС на 20__   рік»

IV квартал

Секретар комісії з НС