Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Програма підготовки членів добровільної пожежної дружини

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ЧЛЕНІВ

ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ

Організаційно-методичні вказівки

Ця програма висвітлює основні питання пожежної безпеки, які повинні знати члени добровільної пожежної дружини.

Підготовка ДПД проводиться, як правило, у вільний від роботи час. Дні занять встановлюються за погодженням з директором філії.

Проведення занять доручається керівному складу ДПД та головним фахівцям установи.

Заняття проводити за розкладом, складеним на квартал. Він має бути затвердженим директором філії.

Заняття необхідно проводити конкретно і цілеспрямовано, стосовно до особливостей практичної роботи ДПД щодо запобігання можливим пожежам та їх гасіння з урахуванням наявних засобів пожежогасіння і пожежно-технічного озброєння.

Правила пожежної безпеки необхідно відпрацьовувати практично у відділеннях шляхом ознайомлення членів ДПД з пожежною небезпекою об’єкта та його особливостями.

Заняття з вивчення засобів пожежогасіння слід проводити у відділеннях безпосередньо біля місць їх розташування.

Заняття з опрацювання обов'язків членів ДПД за табелем бойової обслуги слід проводити у відділеннях, при цьому особливу увагу звертати на порядок розподілу членів ДПД за номерами бойової обслуги та закріплення основного пожежного інвентарю (пожежно-технічного озброєння).

Основні правила та методи гасіння пожежі вивчаються з членами ДПД безпосередньо в відділенні (службовому приміщенні) за тих чи інших обставин, що можуть скластися під час реальної пожежі.

Після закінчення вивчення питань цієї програми з членами ДПД провести підсумкові заняття з прийняттям від них заліків. Подальші заняття з пожежно-технічної підготовки проводяться в міру потреби.


Тема 1. (2 години)

Організація роботи добровільних пожежних дружин та команд

Закон України "Про пожежну безпеку". Положення дро ДПД (ДПК), нормативні акти Управління Державної пожежної охорони МВС України, міністерств, відомств, об'єднань підприємств з питань організації та роботи пожежних дружин (команд). Пільги та заохочення, встановлені для членів дружини. Завдання ДПД (ДПК). Керівний склад, порядок зарахування в члени ДПД і виключення з них, організація роботи.


Тема 2. (8 годин)

Правила додержання протипожежного режиму в будинках та приміщеннях. Можливі причини виникнення пожеж та запобіжні заходи

Стисла характеристика виробництва об’кта та його пожежної небезпеки, конструктивних елементів будівель. Наявність умов виникнення та поширення пожеж.

Пожежна небезпека сировини, реактивів, напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва. Норми, місце і порядок їх зберігання. Вибухо- та пожежо-небезпечні приміщення. Режим роботи пожежонебезпечних агрегатів і обладнання.

Виробничі трубопроводи, вентиляційні установки, інженерне обладнання, їх пожежна небезпека та заходи профілактики пожеж.

Зварювальні та інші вогненебезпечні роботи та вимоги пожежної безпеки під час їх проведення.

Пожежна небезпека від оголених і пошкоджених електропроводів, штепселів, штепсельних розеток, вимикачів, контактів, що утворюють іскри. Пожежна небезпека електромоторів та електроагрегатів. Пожежна небезпека від перевантаження та короткого замикання електропроводів і електроустановок. Пожежно-профілактичні вимоги до утримання та експлуатації електромереж і установок.

Пожежна небезпека місцевого та центрального опалення, а також пристроїв, що використовуються для сушіння приміщень. Профілактичні вимоги до їх утримання та експлуатації.

Протипожежний режим в установі. Дозволені місця для паління і застосування відкритого вогню. Своєчасність прибирання горючих відходів. Вимоги до евакуаційних проходів, виходів та підходів до засобів пожежогасіння.

Вимоги до утримання приміщень у процесі роботи. Утримання робочого місця.

Протипожежний режим у складських приміщеннях, норми та порядок зберігання в них матеріальних цінностей. Правила поводження з вогненебезпечними речовинами та матеріалами під час їх зберігання.

Загальні відомості про найбільш поширені причини пожеж (необережне поводження з вогнем, несправність електроустановок, виробничого обладнання, порушення правил користування електронагрівальними виробами, іскри від електрогазозварювальних робіт тощо). Випадки пожеж, що мали місце на об’єкті.

Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.


Тема 3. (2 години)

Протипожежний режим на території установи банку.

Контроль за його додержанням

Постанови, розпорядження, правила, інструкції, накази та інші нормативні акти, що визначають протипожежний режим на території установи банку. Попереджувальні написи та плакати з питання додержання встановлених протипожежних правил.

Вимоги до утримання території, протипожежних розривів, проїздів, під'їздів до будинків та вододжерел.

Порядок роз'яснювання працівникам встановлених правил пожежної безпеки, контроль за додержанням цих правил. Робота членів ДПД з проведення протипожежної профілактики на підприємстві. Дії у випадках виявлення порушень протипожежного режиму.

Тема 4. (6 годин)

Засоби пожежогасіння, зв'язку та сповіщення про пожежу

Джерела зовнішнього протипожежного водопостачання: пожежні резервуари, водойми, гідранти. Мережі протипожежного водогону. Утримання, порядок використання.

Первинні засоби гасіння пожеж: пожежний кран внутрішнього водогону, вогнегасники, пожежний інструмент, повстина, ящики з піском, діжки з водою та переносні драбини.

Поняття про устрій, принцип дії, склад заряду вогнегасника (пінного, вуглекислотного, порошкового та ін.). Розміщення вогнегасників, пожежних кранів. Приведення в дію, правила роботи, найбільш поширені несправності, догляд та зберігання.

Основні відомості про пожежні рукави і прилади до них. Загальні поняття про пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння: водяні, вуглекислотні, пінні, парові та порошкові. Поняття про устрій, принцип дії, порядок приведення в дію.

Порядок утримання наявних в установі банку засобів пожежогасіння (у літніх та зимових умовах).

Встановлений в установі банку порядок (система) сповіщення людей про пожежу. Засоби зв'язку та сповіщення, правила Їх використання у разі виникнення пожежі. Порядок виклику пожежної охорони.

Практична робота членів ДПД (ДПК) з пожежно-технічним обладнанням, яке є в установі банку.

Вивчення дружинниками, що входять до складу ДПК (бойової обслуги), тактико-технічних даних пожежних автомобілів або мотопомп, пожежно-технічного озброєння, практична робота з ним.

Тема 5. (4 години)

Обов'язки членів ДПД (ДПК) за табелем бойової обслуги

Табель бойової обслуги, розподіл обов'язків серед членів ДПД. Дії дружинників, які під час гасіння пожежі працюють зі стволом та вогнегасниками, займаються рятуванням людей і майна, розкриттям та розбиранням конструкції будівлі тощо.

Обов'язки члена ДПД, призначеного для виклику і зустрічі пожежних частин. Способи виклику пожежних частин у випадку виникнення пожежі.

Обов'язки особового складу ДПД, бойової обслуги на пожежні автомобілі, мотопомпи: заступаючи до чергування, по тривозі, на пожежі.

Практичне тренування з опрацюванням обов'язків членів ДПД відповідно до табеля.


Тема 6. (4 6 годин)

Основні правила гасіння пожеж

Загальні відомості про пожежу та пожежну тактику. Поняття про можливі способи поширення вогню під час пожежі на об'єкті. Умови горіння легкозаймистих речовин. Способи припинення горіння.

Основні правила гасіння пожеж, рятування людей, майна, розкривання і розбирання конструкцій. Техніка безпеки під час роботи з пожежною технікою та при гасінні пожеж.

Вивчення членами ДПД (бойовою обслугою) документів з цих питань, що діють у державній пожежній охороні.

Практичні заняття з метою розв'язання пожежно-тактичних завдань в умовах установи банку.

Тема 7. (2 години)

Надання першої медичної допомоги

Основні відомості про опіки, отруєння чадним газом, фізичне травмування та враження електричним струмом. Визначення ознак життя, проведення штучного дихання, непрямого масажу серця. Долікарська допомога. Практичні заняття з уміння користуватися набором засобів для надання першої долікарської допомоги.

Начальник штабу ЦО

Узгоджено:

Заступник директора з підтримки


 

Помощь специалисту