Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Табель обов’язків бойової обслуги відділення ДПД

ТАБЕЛЬ

обов’язків бойової обслуги відділення ДПД

№ бойової обслуги, П.І.Б.

Обов’язки щодо запобігання пожежі

Обов’язки у разі виникнення пожежі

Начальник відділення ДПД

Здійснює контроль за дотриманням протипожежного режиму, виконанням протипожежних заходів та справністю засобів пожежогасіння. Проводить заняття з особовим складом ДПД. Інформує керівництво об’єкту, фахівців служби пожежної безпеки про порушення протипожежної без-пеки та про порушення протипожеж-ного режиму.

Керує членами ДПД, здійснює евакуацію робіт-ників та службовців до прибуття підрозділів пожеж-ної охорони.

Дружинник № 1

Перевіряє справність засобів сповіщення про пожежу. Слідкує за станом шляхів евакуації. У відсутності начальника ДПД виконує його обов’язки.

Повідомляє про пожежу по телефону 01 та сповіщає керівництво установи та охорону на прохідній. Зустрічає підрозділи по-жежної охорони та вказує місце пожежі. У відсутності начальника ДПД виконує його обов’язки.

Дружинник № 2

Слідкує за станом первинних засобів пожежогасіння.

Бере участь в евакуації робітників та службовців, працює з вогнигасником або іншими засобами поже-жогасіння. У відсутності начальника ДПД виконує обов’язки дружинника № 1.

Дружинник № 3

Дружинник № 4

На відведених їм ділянках слідкують за дотриманням протипожежного режиму. Через начальника ДПД вживають заходи щодо усунення виявлених порушень.

Забезпечують евакуацію людей з приміщень. Лікві-дують пожежу засобами пожежогасіння, які є в наяв-ності.

Начальник ДПД