Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Припис служби спостереження за безпечною експлуатацію будівель і споруд

Служба спостереження за безпечною

експлуатацію будівель і споруд

"___" _________________________

ПРИПИС №__________

Пропоную виконати і після закінчення строку повідомити службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд_______________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Строк виконання _____________________________________________

Начальник служби

спостереження ______________    _________________________________

(підпис)                         (прізвище, ініціали)

Цех № ______ повідомляє про виконання припису № _________

від "___" ________________