Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Журнал протоколів перевірки знань

Титульний аркуш журналу
 
__________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа)
 
ЖУРНАЛ
ПРОТОКОЛІВ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
 
 
Розпочато "___"_______________20___ р.
 
Закінчено "___"_______________20___ р.
 
 
 
Внутрішній блок

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові, обіймана посада (спеціальність) і стаж роботи на цій посаді (спеціальність)

Дата

попередньої перевірки, група з електро­безпеки

Дата і причина перевірки, група з електро­безпеки

Тема перевірки (охорона праці, пожежна безпека, технологія робіт)

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис особи, що проходить перевірку

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова комісії _________________    _______________________

(підпис)                            (посада, П.І.Б.)

Члени комісії__________________    _______________________

(підпис)                             (посада, П.І.Б.)

__________________    _______________________

(підпис)                               (посада, П.І.Б.)