Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Заявка на СЕС на визначення категорій працівників, що підлягають попередньому та періодичному огляду

Заявка на СЕС

на визначення категорій працівників, що підлягають попередньому та періодичному огляду

№ ______

«___» ___________ 20____ р.                                                                               м. __________

Головному лікарю

__________________ СЕС

__________________

(П.І.Б.)

Заява

Прошу Вас виділити представника відділення гігієни праці райСЕС для складання акта визначення категорії працівників нашого підприємства, які підлягають періодичному медичному огляду у 20____ році згідно з вимогами наказу МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”.

_______________________   __________________   ____________________

(посада роботодавця) (підпис)                                (П.І.Б.)