Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція по вза’ємодії підрозділів підприємства з аварійними службами

Затверджую

начальник цивільної оборони об’єкту

М.П.Шухерной

“___” ________ 20__ року

ІНСТРУКЦІЯ

взаємодії невоєнізованих формувань об’єкта з міськими аварійними службами які прибули для участі в ліквідації аварії та ії наслідків.

І. ВЗАЄМОДІЯ З ПОЖЕЖНОЮ ОХОРОНОЮ

- При виникненні пожежі на теріторії ТОВ черговий диспетчер повідомляє в пожежну охорону по телефонам 01, ;                .

-           При гасінні пожежі до прибуття пожежних частин міста, керівництво гасінням пожежі здійснюється керівником ліквідації аварії.

-           Після прибуття міських пожежних частин керівництво гасінням пожежі переходить до старшого оперативного начальника пожежної охорони прибувшого на місце пожежі.

ІІ. ВЗАЄМОДІЯ З УПРАВЛІННЯМ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

-           При виявленні аварії на газовому обладнанні чи газових комунікаціях об’єкту особовий склад приймає заходи по запобіганню вибуху;

-           Черговий слюсар по ремонту та обслуговуванню газового обладнання доповідає в аварійну диспетчерську службу газового господарства по телефону 04,              ;               .

-           З прибуттям аварійної бригади газового господарства до місця аварії її керівник доповідає відповідальному керівнику ліквідації аварії та забезпечує відключення газу попереджуя можливість вибуху;

-           В подальшому бригада сумісно з спеціалістами об’єкту оглядає місце аварії, якщо вона виникла на газовому обладнанні;

-           Від’їзд аварійної бригади з місця аварії виконується згідно рішенням відповідального керівника ліквідації аварії.

ІІІ.  ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СЛУЖБОЮ РЕМ.

- При виявленні аварії на електромережах черговий електрик викликає аварійну бригаду міського РЕМ по телефону                       ;

-           З прибуттям чергової бригади РЕМ до місця аварії її керівник докладає відповідальному керівнику робіт та приймає участь у відключенні аварійних дільниць і бере участь у відновлювальних роботах;

-         Від’їзд чергової бригади з місця аварії виконується згідно рішення відповідального керівника ліквідації аварії.

ІV. ВЗАЄМОДІЇ З УМВС УКРАЇНИ.

- Черговий диспетчер доповідає в чергову частину УМВС по телефонах – 02, про виникнення аварії та періодично докладає про обставини при великих аваріях;

-           Після прибуття на місце аварії оперативної групи її керівник докладає відповідальному керівнику ліквідації аварії та начальнику УМВС міста;

-           Керівник оперативно-слідчої групи, сумісно з керівництвом ліквідації аварії забезпечує охорону громадського порядку, спасіння людей, їх евакуацію та охорону матеріальних цінностей, та помешкань населення в осередку зони хімічного зараження;

-           Керівник оперативно-слідчої групи проводить заходи по розкриттю причин та виявленню осіб які винні в виникненні аварії.

V. ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ГАЗО-РЯТУВАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ

-           Відповідальний керівник робіт дає команду на залучення до ліквідації наслідків аварії загону ГРС;

-           Після прибуття на місце аварії командир ГРЗ доповідає про своє прибуття і по команді ВК розпочинає ліквідацію наслідкіів аварії;

-           Особовий склад ГРЗ проводе розвідку осередка хімічного зараження, визначає наявність і місце знаходження уражених, визначає концентрацію парів СДОР, бере участь у виносі та виводі уражених із осередку хімічного зараження, допомагає спеціалізованій ланці об’єкту у ліквідації аварії;

-           Закінчення роботі і від’їзд ГРЗ виконується після наказу виконавчого керівника робіт.

VI. НЕВОЄНІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТУ

- До прибуття міських аварійних служб під керівництвом відповідального керівника робіт проводять заходи по ліквідації наслідків аварії;

-           Після прибуття на місце аварії відповідних служб діють згідно командам відповідального керівника робіт.

-           Відомча охорона забезпечує прибуття аварійних служб на пункт управління відповідального керівника робіт.

Начальник штабу ЦО об’єкту                    К.М.Пипецкий