Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Календарний план підготовки командно-штабного тренування цивільної оборони

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

підготовки командно-штабного тренування цивільної оборони

ТЕМА: «Організація та виконання заходів цивільної оборони при виникненні аварії на потенційно небезпечному об’єкті»

п/п

Найменування заходів які

проводяться

Термін

вико-нання

Виконавець

Відм.

про викон

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1.

Нарада з керівним та командно-начальствующим складом з організації робіт по подготовці до КШТ.

до 05.04

Нач. ЦО

2.

Вивчити з керівним складом слідуючі документи:

- посібник з підготовки та проведенню КШН на об’єктах народного господарства,

- наказ начальника ЦО об’єкта по проведенню КШТ,

- Настановлення з организації та веденню ЦО в міському районі ( місті ) та на об’єкті народного господарства,

- Организацію роботи по разосередженню та евакуації робітників та службовців;

- методику оцінки сталості виробництва на об’єкті.

до 05.04

НШ ЦО

3.

Визначити особовий склад який бере участь у КШТ, об’єм робіт, наявність сил та засобів, матеріальних цінностей.

До 04.04.

Нач. ЦО

4.

Провести рекогносцировку района проведення тренування.

До

04.04

Штаб

ЦО

5.

Довести план КШТ до заступників

керівника, посередників, а також план підготовки району навчання до виконавців.

До

04.04

Нач ЦО

II. РОЗРОБКА ДОКУМЕНТІВ

1.

План матеріально-техніченого забеспечення.

До

08.04

Заст. нач. по МТЗ

2.

План рекогносцировки

05.04

НШ ЦО

3.

План проведення навчання

05.04

НШ ЦО

4.

План імітації

05.04

НШ ЦО

5.

Приватні плани керівного складу.

11.04

НШ ЦО

6.

Инструкцію по Заходам безпеки при проведенні КШТ.

11.04

НШ ЦО

7.

Відкорегувати документи по розосередженню та евакуації.

11.04

НШ ЦО

8.

Провести разрахунок потрібної кількості та виду транспортних засобів, ефективність його використання.

11.04

НШ ЦО

9.

Уточнити плани оповіщення керівного та особового складу невоєнізованих формувань в рабочий та неробочий час.

11.04

НШ ЦО

III. ПІДГОТОВКА КЕРІВНИЦСТВА ТРЕНУВАННЯ

1.

Вивчити посібник «Командно-штабные учения ГО на объектах народного хозяйства.»

08.04.

НШ ЦО

2.

Провести інструкторсько-методичне заняття з керівнимм, командно-начальствующим скла-дом.

08.04.

НШ ЦО

3.

Провести інструктаж заступників керівника навчання.

11.04.

НШ ЦО

IV. ПІДГОТОВКА УЧАСНИКІВ НАВЧАННЯ

НЕВОЄНІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ

1.

Перевірити комплектування невоєнізованих   формувань ЦО, які створені на об’єкті, майном та приладами.

05.04

НШ ЦО

2.

Провести заняття з спеціальної підготовки з формуваннями.

05.04

Ком. формув.

3.

Вивчити питання з особовим складом формувань ЦО які належать відпрацюванню в період навчання.

08.04

НШ ЦО

4.

Командирам формувань розробити плани проведення тактико-стройових занять.

08.04

Ком. Форм

5.

Дати заявку начальнику АГЗ на майно яке не вистачає згідно табельної потреби.

25.03.

НШ ЦО

6.

С особовим складом формувань вивчити інструкцию по заходам безпеки на навчаннях

11.04

НШ ЦО

7.

Укомплектовати рабочі папки командирів невоєнізованих формувань.

11.04

НШ ЦО

V. ПОДГОТОВКА УЧБОВИХ МІСЦЬ ТА УЧБОВО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

1.

Підготувати пункт управління начальника ЦО об’єкта

до

15.04

НШ ЦО

2.

Підготувати засоби зв’язку та оповіщення, перевірити їх роботоздатність.

до

15.04

НШ ГО

3.

Підготувати справочні таблиці, схеми з питань, які будуть відпрацьовуватися на КШУ.

до

09.04

НШ ГО

Начальник штабу ЦО