Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

План підготовки керівного і командно-начальствующого складу, невоенізованних формувань робітників і службовців на 20__ рік

ПЛАН
підготовки керівного і командно-начальствующого складу, невоенізованних  формувань робітників і службовців
на 20___ рік.
Термін проведення.
№ п/п Найменування здійснюваних заходів, категорія навчання. Січень Лютий Березень Квітень Травень Чепвень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Хто провод. Хто залучаєть. Відмітка про проведен.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
І. УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ  В СИСТЕМІ ЦО ОБЛАСТІ.
1. Підведення підсумків виконання завдань цивільної оборони області у 20 році та визначення завдань на 20 рік. 15 Нач. упр. з питань НС Нач.  ЦО ОГД
2. Комплексна перевірка готовно-сті системи оповіщення населен-ня з вмиканням електросирен 06-30 Від. зв'язку Нач. Цо ОГД
ІІ. УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ НАЧАЛЬНИКОМ ЦО МІСТА .
1. Комплексна перевірка стану цивільної оборони ЦО 05-08 Нач.НС та ЦЗН міста Нач. ЦО ОГД
2. Нарада керівного складу ЦО міс-та щодо підсумків виконання пла-ну підготовки ЦО за 20__ рік та визначення завдань на 20__ рік. 15 Нач. ЦО ОГД
3. Перевірка стану локальних (об'єктових) систем оповіщення небезпечних об'єктів 09 Упр.НС та ЦЗН міста Нач.ЦО ОГД
4. Огляд-конкурс учбово-матеріальної бази та захисних споруд. 1-30 Упр.НС та ЦЗН міста НШ ЦО ОГД
5. Підсумкові загально-міські змагання протипожежних невоєнізованих формувань об'єктів ЦО. 15-30 1-30 Невоєнізов. формування об'єкту
6. Збір евакоорганів міста 15 Нач. ЦО міста Форм. ЦО
7. Перевірка готовності пунктів видачі засобів захисту органів дихання і приладів 10-20
8. Перевірка оповіщення керівного складу ЦО міста по системі циркулярного виклику 14 18 17 14 19 16 21 18 15 20 17 15 Опер. черг.  міста Кер. склад ЦО
ІІІ. УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ  НАЧАЛЬНИКА ЦО РАЙОНУ
1. Нарада керівного складу ЦО району щодо підсумків вико-нання плану підготовки ЦО за 20__ рік та визначення завдань на 20__рік. 20 Нач. ЦО району Нач. ЦО ОГД
2. Перевірка стану локальних (об'єктових) систем оповіщення небезпечних об'єктів
3. Огляд-конкурс навчально-матеріальної бази ЦО. Коміс. ЦО НШ ЦО ОГД
4. Заняття з НШ ОГД 15 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 Нач. ЦО району НШ ЦО ОГД
5. Навчально-методичний збір керівного складу ЦО району з питань планування заходів підготовки на 20__ рік. 14-15 Нач. ЦО району Нач. ЦО ОГД
ІV. ЗАХОДИ ЩО ПРОВОДЯТЬ НАЧАЛЬНИК І НАЧАЛЬНИК ШТАБУ ЦО ОБ'ЄКТУ.
1. Навчально-методичні збори ке-рівного складу об'єкту, керівни-ків учбових груп, начальників консультаційних пунктів, командирів невоєнізованих формувань. 11 Нач. ЦО,НШ Кер склад,
2. День цивільної оборони об'єкту 20 Нач. ЦО,НШ Роб. і служб.
3. Заняття з членами комісії з питань НС по вивченню функціональних обов'язків і дій в аварійних ситуаціях. 12 Гол. інженер  НШ ЦО Члени ОГ
4. Огляд конкурс на ліпший куточок ЦО. 1-15 Комісія Цехи
V. ПІДГОТОВКА КЕРІВНОГО СКЛАДУ, ОСОБОВОГО СКЛАДУ ФОРМУВАНЬ, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ.
1. Піготовка керівного складу ЦО
а) на обласних курсах :
Начальник філії
Заступник начальника філії
б) на об'єкті :
по 12-ти годинній програмі.
2. Підготовка особового складу
формувань по 15-ти годинній
програмі :
- ланка зв'язку 9 13 12 7 12 9 11 15 13 10 15 Ланковий Особ. склад
- ланка охорни громадського порядку 6 10 16 14 19 23 11 15 20 17 22 Ланковий Особовий склад
- протипожежна ланка 22 26 25 28 26 30 25 29 27 24 22 Нач. поста Особ. склад
3. Підготовка робітників та службовців не введених до формувань по 12-ти годинній програмі. 22 19 25 22 20 17 18 22 20 18 23 Керівник групи Робітники та службовці
4. Робота консультаційного пункту
- клас ЦО 13,20 12,19 7,14 12,19 10,17 12,19 9,16 14,21 11,18 8,15 НШ ЦО Працюючі
5. Залік з нормативів ЦО 21-28 Комісія
6. Підсумкові заняття 28 Комісія
7. Проведення спеціальної підготовки з черговими диспетчерами об'єкту В   п р о д о в ж   р о к у Нач. штабу ЦО Чергові диспетчери
9. Проведення занять у штабі району 15 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 Нач. штабу ЦО району Начальник штабу ЦО
VІ. НАВЧАННЯ ТА ТРЕНУВАННЯ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ
1. Командно-штабне навчання з цивільної оборони : " Організація та здійснення заходів ЦО у разі виникнення значної аварії на потенційно-небезпечному об'єкті" 21 Начальник ЦО об'єкту Керівний склад , формування
VІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ.
1. Устаткування куточку ЦО відповідно до вимог навчального року. 14 Начальник штабу ЦО Начальники цехів
2. Перевірити  систему оповіщен-ня, службових приміщень філії 20 Начальник штабу ЦО Зв'язківець
3. Доукомплектувати невоєнізовані формування цивільної оборони згідно вимог табелю. В   п р о д о в ж   р о к у Начальник штабу ЦО Начальник відділу кадрів
VІІІ. КОНТРОЛЬ І НАДАННЯ ДОПОМОГИ
1. Перевірка організації  проведення занять з цивільної оборони згідно розкладу. В   п р о д о в ж   р о к у Штаб ЦО об'єкту Керівний склад об'єкту
ІХ. ДОДАТКИ ДО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ.
1. Розклад занять з особовим складом невоєнізованих формувань ( загальні теми ) №1
2. Розклад занять з особовим складом невоєнізованих формувань ( спеціальні теми ) №2
3. Розклад занять з особовим складом робітників та службовців. №3
Начальник штабу цивільної оборони об'єкту