Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці виготовача струн

Програма проведення стажування на робочому місці виготовача струн

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- правила підготовки кишок для виготовлення жильних струн

- будову і правила користується ручним кільцювальним пристроєм, шліфувальними і заточними верстатами

- способи кільцювання струн

- технічні умови, встановлені на калібри технічних зшивань

- розміри конусів технічних зшивань

- прийоми шліфування технічних зшивань

- вимоги, що пред'являються до матеріалів, вживаних для шліфування технічних зшивань

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Промивання кишок тварин у воді, розбирання і розмотування пучків кишок в одну нитку, заливка промитих і розібраних кишок водним розчином аміаку для набухання.

Хімічна обробка технічного зшивання для виготовлення музичних, тенісних жильних струн і технічного зшивання.

Кільцювання музичних і тенісних жильних струн на ручному кільцювальному пристрої.

Перев'язування кілець нитками.

Шліфування технічних зшивань на шліфувальному верстаті.

Заточування кінців технічних зшивань на конус на заточных верстатах.

Розрізання технічних зшивань на дві частини відповідно до встановленого калібру (діаметром).

Вимірювання калібру технічних зшивань мікрометром.

Транспортування кишок.

Опробування роботи кільцювального пристрою.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної допомоги .
 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії


 

Помощь специалисту