Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці апаратника хімічної обробки технічної сировини

Програма проведення стажування на робочому місці апаратника хімічної обробки технічної сировини

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- технологічний режим обробки шерстної технічної сировини;

- властивості вживаних хімікатів і шерстної сировини різних видів;

- правила завантаження і вивантаження сировини різних видів і вживаних розчинів, способи перевірки концентрації розчинів;

- правила змащювання механізмів обслуговуваного устаткування.

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Ведення процесу хімічної обробки шерстної технічної сировини різних видів для видалення шерсті (волоса) в апаратах, барабанах, казанах і т.д.

Регулювання роботи устаткування.

Перевірка якості обробки сировини.

Приготування розчину каустичної соди.

Перевірка концентрації розчину і підтримка її на рівні, встановленому технологічною інструкцією.

Нейтралізація сировини після лужної обробки.

Завантаження і вивантаження сировини і розчину.

Змащювання механізмів обслуговуваного устаткування

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної допомоги .
 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії


 

Помощь специалисту