Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці апаратника виробництва альбуміну

Програма проведення стажування на робочому місці апаратника виробництва альбуміну

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- будову, принцип роботи, правила наладки, регулювання устаткування, працюючого під тиском, і усунення неполадок в його роботі;

- технологічний процес сушки альбуміну;

- физико-хімічні властивості сировини, що переробляється (кров, сироватки, плазми);

- вимоги, що пред'являються до використовуваної сировини;

- норми виходу і сортність альбуміну.

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Ведення процесу виробництва альбуміну в сушильних вежах.

Перевірка робочого стану сушильної вежі, калорифера і підготовка їх до роботи.

Регулювання по свідченнях контрольно-вимірювальних приладів надходження крові в сушильну вежу, а також температурного режиму і тиску в сушильній вежі.

Спостереження за процесом сушки при виробництві альбуміну відповідно до вимог технологічного процесу.

Пуск і зупинка насосів, вентиляторів, шнека і фильтр-встряхувача.

Вивантаження альбуміну в тару.

Зміна дисків і форсунок сушильних веж

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної допомоги .
 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії


 

Помощь специалисту