Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для апаратника процесу готування і регенерації воскомаси

Програма проведення стажування на робочому місці для апаратника процесу готування і регенерації воскомаси

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

технологію процесу готування й регенерації воскомаси

будову, принцип дії й правила експлуатації устаткування, що обслуговується

фізико-хімічні властивості й призначення воскомаси

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Ведення процесу готування й регенерації воскомаси в апаратах з автоматичним керуванням температурного режиму, а також рівня наповнення ванн воскомасою.

Регулювання подачі здрібненої воскомаси на розплавлювання в апарати з паровим або водяним обігрівом, регулювання подачі пару або води.

Контроль температури воскомаси й інших параметрів технологічного режиму за показниками контрольно-вимірювальних приладів.

Перекачування за допомогою насосів готової воскомаси у ванни зберігання або воскування.

Виконання робіт з регенерації воскомаси, знятої з тушок методом природного осадження  з метою очищення її від забруднень.

Подача відпрацьованої воскомаси на регенерацію вручну або транспортером.

Спостереження за процесом очищення.

Передача чистої воскомаси у ванни зберігання або воскування.

Підготовка устаткування до ремонту й прийом його з ремонту

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготувачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної безпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при роботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.
 • Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії