Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для лаборанта

Програма проведення стажування на робочому місці для лаборанта

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

Методи проведення аналізів, іспитів і інших видів досліджень.

Діючі стандарти і технічні умови на технічну документацію, що розроблюється, порядок її оформлення.

Лабораторне устаткування, контрольно-вимірювальну апаратуру і правила її експлуатації.

Методи і засоби виконання технічних розрахунків, обчислювальних і графічних робіт

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:.

1. Виконує лабораторні аналізи, іспити, виміри й інші види робіт при проведенні досліджень і розробок.

2. Бере участь у зборі й обробці матеріалів у процесі дослідження відповідно до затвердженої програми роботи.

3. Стежить за справним станом лабораторного устаткування, здійснює його налагодження.

4. Підготовляє устаткування (прилади, апаратуру) до проведення експериментів, здійснює його перевірку і просте регулювання відповідно до розроблених інструкцій і іншої документації.

6. Бере участь у виконанні експериментів, здійснює необхідні підготовчі і допоміжні операції, проводить спостереження, знімає показання приладів, веде робочі журнали.

7. Забезпечує співробітників підрозділу необхідним для роботи устаткуванням, матеріалами, реактивами й ін.

8. Обробляє, систематизує й оформляє відповідно до методичних документів результати аналізів, іспитів, вимірів, веде їх облік.

9. Робить вибірку даних з літературних джерел, реферативних і інформаційних видань, нормативно-технічної документації відповідно до встановленого завдання.

10. Виконує різні обчислювальні і графічні роботи, зв'язані з проведеними дослідженнями й експериментами.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії