Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для електромонтера з обслуговування електроустановок

Програма проведення стажування на робочому місці для електромонтера з обслуговування електроустановок

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

1. Елементарну електротехніку і теплотехніку.

2. Принцип роботи двигунів, генераторів, акумуляторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв, інверторів, конверторів.

3. Будову і призначення вимірювальних приладів.

4 Принцип роботи мегомметрів, ампервольтметрів.

5. Основні знання про будову і режим роботи акумуляторних батарей.

6. Правила зберігання кислот, лугів і поводження з ними, способи визначення їх за зовнішнім виглядом та іншими ознаками.

7. Способи зрощування і паяння проводів.

8. Види планово-профілактичних ремонтів, термін їх проведення.

9. Правила технічної експлуатації обслуговуваних електроустановок.

10. Керівні і директивні документи з енергоспоживання та норм витрат електроенергії.

11. Призначення і правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою та інструментом.

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

1. Бере участь у поточному обслуговуванні установок, двигунів різних типів, генераторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв, інверторів, зарядно-розрядних та силових щитів, систем вентиляції і кондиціонування повітря.

2. Спостерігає за показаннями приладів.

3. Визначає за окремими ознаками і показаннями приладів неполадки в роботі обладнання.

4. Бере участь в усуненні нескладних пошкоджень в силовому обладнанні, комутаційних пристроях, освітлювальних електромережах.

5. Розбирає і чистить окремі вузли обладнання.

6. Перевіряє мегаомметром опір ізоляції окремих частин апаратури, обладнання розподільних мереж, обмоток статорів і роторів електродвигунів.

7. Бере участь в розробленні, зрощуванні, ізолюванні та паянні проводів в розподільних коробках.

8. Бере участь у поточному обслуговуванні акумуляторів.

9. Оглядає акумуляторні батареї.

10. Доливає дистильовану воду, вимірює густину і рівень електроліту, напругу і температуру окремих елементів.

11. Знежирює акумуляторні посудини, промиває їх содовим розчином, зачищає облої і напливи після паяння на пластинах з'єднувальних штабів і наконечників.

12. Очищує шини, фарбує і змазує їх технічним вазеліном.

13. Бере участь у планово-профілактичному ремонті обслуговуваного обладнання.

14. Виконує монтажні роботи з електроосвітлення, встановлює нескладну освітлювальну арматуру, вимикачі, штепсельні розетки, настінні патрони і промислові прожектори, замінює дроселі пускорегулюючої апаратури в люмінесцентних світильниках.

15. Веде технічну документацію.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії