Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для електрозварника ручного зварювання

Програма проведення стажування на робочому місці для електрозварника ручного зварювання

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

1. Будову електрозварювальних машин.

2. Вимоги до зварного шва та поверхонь після кисневого різання.

3. Властивості та значення обмазок електродів.

4. Основні види контролю швів.

5. Способи підбирання марок електродів залежно від марок сталей.

6. Причини виникнення внутрішніх напруг та деформації у зварювальних виробах і заходи запобігання їм.

7. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

8. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

1. Виконує ручне зварювання в усіх просторових положеннях зварного шва, крім стельового.

2. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

3. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

4. Додержує норм технологічного процесу.

5. Виконує технічне обслуговування та ремонт засобів виробництва.

6. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку.

7. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому

буде працювати працівник.

 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії