Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для електрика

Програма проведення стажування на робочому місці для електрика

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

основи електротехніки; будову різних типів електродвигунів  постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури;

- найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги;

- призначення релейного захисту;

- принцип  дії схеми  максимально-струмового захисту;

- вибір перерізу про плавких вставок і апаратів захисту залежно  від  струмового навантаження;

- будову  і  принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів;

- технічні вимоги до  виконання  електричних  проводок  усіх  типів;

- номенклатуру,  властивості  і  взаємозамінність застосовуваних під час  ремонту  електроізоляційних  і  провідних  матеріалів;

- метод проведення регулювально-здавальних робіт і здавання електроустаткування  з  пускорегулювальною апаратурою ремонту;

- основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування,  методи перевірки і вимірювання  їх;  принцип  дії устаткування,  джерел  живлення;  будову,  призначення  та  умови застосування  складного контрольно-вимірювального   інструменту;

- конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

розбирати, здійснювати капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів і габаритів під  керівництвом  електромонтера  більш високої кваліфікації;

- регулювати і  перевіряє  апаратуру  і  прилади електроприводів після ремонту;

- ремонтувати  підсилювачі,  прилади  світлової  та  звукової сигналізації, контролери,  пости  керування,  магнітні  станції;

- обслуговувати силові та освітлювальні електроустановки  зі  складними схемами  вмикання;

- виконувати роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з  повним  їх  вимиканням  від напруги;

- виконувати оперативні перемикання в електромережі з ревізією трансформаторів,  вимикачів роз'єднувачів  і  приводів  до  них  з розбиранням конструктивних елементів;

- здійснювати перевірку, монтаж і ремонт  схем  люмінесцентного  освітлення;

- розмотувати, розробляти, дозувати,  прокладати  кабель,  монтувати  ввідні пристрої і з'єднувальні муфти,  виконувати кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до
35 кВ;

- визначати місце  пошкодження  кабелів,  вимірює  опори заземлення,  потенціали на оболонці кабелю;

- дотримуватися норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- виявляти  та  ліквідує відмовлення і несправності електроустаткування із схемами вмикання середньої  складності;

- дотримуватися норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- здійснювати паяння м'якими та твердими припоями;

- виконувати роботи за кресленнями та схемами;

- підбирати пусковий опір для електродвигунів.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії